Angående henvendelser af sygdom hos kæledyr

Hunde

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) oplever et stigende antal henvendelser angående sygdom hos private borgers kæledyr.

VFMG vil venligst påminde offentligheden om, at VFMG er en myndighed under Grønlands Selvstyre med hovedansvar for bl.a. landets fødevaresikkerhed, veterinært beredskab og dyrevelfærd.

I henhold til gældende lovgivning er VFMG ikke forpligtet til at udføre behandling af syge dyr eller anden undersøgelse af dyr for privatpersoner eller virksomheder. VFMG henviser derfor borgere til at tage kontakt til en privat praktiserende dyrlæge i Grønland, i tilfældet af sygdom hos deres kæledyr. VFMG gør opmærksom på, at der kun er privat praktiserende dyrlæger i Nuuk, Qaqortoq og Ilulissat.

VFMG tilbyder rådgivning til ejere af dyr der anvendes i erhvervsøjemed, dvs. slædehunde, fårehunde og landbrugsdyr. Derudover tilbyder VFMG, i begrænset omfang, klinisk og medicinsk assistance til ejere af landbrugsdyr mod betaling.

Yderligere information om VFMG’s arbejdsopgaver og ansvarsområder kan læses på http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Fiskeri-Fangst-og-Landbrug/Veterinaer-og-Foedevare-Myndigheden-i-Groenland

Ved evt. spørgsmål kan der rettes henvendelse til VFMG på e-mail: uumasut@nanoq.gl eller via telefon: 34 50 00 inden for telefontiden, mandag, tirsdag, torsdag og fredag, kl. 9.00 til 15.00.