Vivian Motzfeldt, er vært for højniveaumøde i anledning af 10-året for Ilulissaterklæringen

Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt, er vært for højniveaumøde i anledning af 10-året for Ilulissaterklæringen

Den nytiltrådte Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt, er, sammen med Udenrigsminister Anders Samuelsen, 22.-23. maj vært for et højniveaumøde i Ilulissat i anledning af 10-året for Ilulissaterklæringen. I mødet deltager ministre og repræsentanter for de otte arktiske stater samt for de oprindelige folks organisationer i Arktis.

Med Ilulissaterklæringen fra maj 2008 forpligtede de fem arktiske kyststater, herunder Grønland og Danmark, sig til at fastholde Arktis som et lavspændingsområde, hvor eventuelle konflikter løses gennem fredelige forhandlinger i overensstemmelse med international ret, og hvor man samarbejder på områder som bæredygtig økonomisk udvikling, miljøbeskyttelse og forskning.

Naalakkersuisoq Vivian Motzfeldt udtaler i forbindelse med højniveaumødet i Ilulissat, at ”Grønland ønsker, gennem vores deltagelse i det arktiske samarbejde, at bidrage aktivt til bevarelsen af Arktis som en fredelig region. Arktis skal fortsat være et område, hvor parterne gennem internationalt samarbejde og dialog opnår en fredelig økonomisk- og bæredygtig udvikling, til gavn for befolkningen i Arktis.”

Programmet vil bl.a. indeholde:
- Højniveausession hvor ministre og repræsentanter fra de otte arktiske stater og de oprindelige folk i Arktis vil diskutere Ilulissaterklæringens betydning og forskellige aspekter af det arktiske samarbejde.
- Session om perspektiverne i den nye forskningsaftale indgået af Arktisk Råd landene.
- Studietur gennem Ilulissat Isfjord til bygden Ilimanaq. I Ilimanaq er der skabt lokal økonomisk udvikling ved at opføre hytter, hvorfra turister kan opleve den storslåede grønlandske natur.
- Kulturelt indslag ved afsløringen af en mindeplade for 10-året for Ilulissat erklæringen.
- Pressemøde.
For yderligere information kontakt departementschef Kenneth Høegh, kenh@nanoq.gl, +299 565604