Mindeord for Cand. Jur. Jørn Birk Olsen

Mindeord for tidligere direktør for Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Cand. Jur. Jørn Birk Olsen

Tidligere embedsmand under Landsrådstiden, Hjemmestyretiden samt den spæde start af Selvstyret Cand. Jur. Jørn Birk Olsen er afgået ved døden efter længere tids sygdom. I den svære tid har vi tankerne hos hans familie.

Jørn Birk Olsen kom til Grønland med sin kone Lisbeth og stiftede familie og boede i Nuuk. Han var meget engageret og viede sit liv omkring ESU, og var omdrejningspunktet i mange år. Jørn Birk Olsen sluttede sit embede med at arbejde i Formandens Departement indtil familien valgte at rejse tilbage til Danmark.

Jørn kom til Grønland for at arbejde med Erhvervsstøtteordningen (ESU) da Landsrådet havde ansvaret for erhvervsudvikling i 60-70-erne.

Han strukturerede og organiserede støtteordningen. Han havde kontakt med mange fiskere og fangere, kommuner, fiskeriorganisationer samt bankverdenen.

Han var dygtig og var således med til at udvikle fiskerisektoren. Han havde således haft berøring med stort set alle fartøjer i Grønland i den hektiske udviklingsfase fra 70’erne til 2000-årene.

Jørn Birk Olsen var en meget afholdt kollega blandt direktørkollegiet og sine medarbejdere i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Æret være hans minde.

Departementschef Jørgen Isak Olsen