Offentliggørelse af ”Samfundsøkonomisk konsekvensvurdering ved udbygning af lufthavne, Trin 2"

Flere medier har søgt om aktindsigt i Samfundsøkonomisk konsekvensvurdering ved udbygning af lufthavne, Trin 2.

Analysen er afleveret til Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger d. 20. april 2018. Det er vurderet at analysen er af væsentlig interesse for offentligheden, hvorfor den hermed frigives, selv om analysen endnu ikke er oversat.

Departementet har yderligere vurderet, at visse oplysninger i analysen angår Kalaallit Airports A/S drifts- og forretningsforhold. Efter Departementets vurdering, er det af væsentlig økonomisk betydning for virksomheden, at disse udvalgte oplysninger ikke offentliggøres. Oplysningerne tilbageholdes i medfør af offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2.

Begrundelserne er angivet herunder:

Det forventede overskud i Kalaallit Airports A/S og poster i alternativscenarierne (side 27, 28, 29, 32, 33, 39, 43 og 44).

Offentlighedens kendskab til det forventede overskud i Kalaallit Airports A/S vil kunne skade selskabets forhandlinger med potentielle långivere. Der er hermed lagt til grund at hvis mulige långivere skulle blive bekendt med estimaterne forud for konkrete låneforhandlinger, vil eller kan det medføre en dårligere forhandlingsposition for Kalaallit Airports A/S.

Offentlighedens kendskab til visse poster i alternativscenariet vil kunne skade Kalaallit Airports A/S, da man uden problemer vil kunne regne baglæns fra de anførte oplysninger til at finde frem til Kalaallit Airports A/S anslåede anlægsinvesteringer. Det er hermed lagt til grund, at hvis mulige bydende entreprenører skulle blive bekendt med Kalaallit Airports A/S eget estimat forud for udbud af opgaven, vil eller kan det medføre reduceret konkurrence, med højere anlægsudgifter til følge.

Den grønlandske version offentliggøres, så snart den foreligger.

Hent "Samfundsøkonomisk konsekvensvurdering ved udbygning af lufthavne, Trin 2" (PDF)

Kontakt: Ruth Lindhardt på rli@nanoq.gl eller +299 34 54 53.