Familierådslagning en vejledningsbog

Socialstyrelsen udsender i disse dage bogen Familierådslagning- en vejledning til fagfolk om familierådslagning som en arbejdsmetode til kommunerne. Bogen vil blive sendt ud til alle byer, socialforvaltningerne og familiecentrene, hvor der har været afholdt familierådslagningskurser.

Bogen er udarbejdet af specialkonsulent Maria Forberg og konsulent Susanne Qvist Andersen fra Socialstyrelsen. Grafiker Maria Motzfeldt har stået for layoutet og Christian F. Rex har lavet bogens illustrationer.

Familierådslagning er en arbejdsmetode, der kan anvendes i det sociale arbejde. Metoden tager afsæt i, at alle familier har ressourcer også familier med sociale problemer. Til en familierådslagning mødes familien med slægt, venner eller andre vigtige personer i barnets liv. Alle er med til at drøfte, hvordan barnet og familiens liv kan blive bedre. Familierådslagning er med til at give familien og barnet en stemme, hvor de har mulighed for at beslutte, hvad der skal ske fremadrettet.

Socialstyrelsen har på nuværende tidspunkt afholdt familierådslagningskurser i følgende byer og bygder: Sisimiut, Maniitsoq, Ilulissat, Tasiilaq, Qaqortoq, Narsaq, Nanortalik, Upernavik, Kullorsuaq, Qaanaaq, Uummannaq, Kangaatsiaq, Nuuk og Qasigiannguit. På landsplan er der uddannet 266 personer i familierådslagningsmetoden. 196 har deltaget i initiativtager kursus og 70 er uddannet som samordner.

Initiativtager i en familierådslagning kan f.eks. være socialrådgivere, familiebehandlere, pædagoger m.fl. der opdager at et barn eller en ung har brug for hjælp og støtte. En samordner er en neutral person, som taler med familien om, hvem der skal deltage i rådslagningen og ordner alt det praktiske omkring en familierådslagning, fortæller Maria Forberg specialkonsulent i Socialstyrelsen.

Bogen vil også være at finde på hjemmesiden www.centralraadgivningsenhed.gl hvor også film og pjecer vil være at finde.