Stenbiderfiskeriet i Sydgrønland begynder på tirsdag

Fiskeriet efter stenbider starter tirsdag den 10. april i forvaltningsområde 1F og 1E, fra Ikerasassuaq til Qarsaalik. Kvoten for i år er på 130 tons rogn for 1F og 191 tons for 1E. Den samlede kvote for hele Vestgrønland er 1.300 tons stenbiderrogn fordelt på syv forvaltningsområder.

Sidste mulige indhandlingsdag i h.h.v. 1F og 1E bliver onsdag den 23. maj, med mindre kvoten opfiskes tidligere. I så fald vil det blive meddelt, at fiskeriet stoppes. Overskydende kvote vil overføres til næste forvaltningsområde.

For yderligere oplysninger kontakt APN ved fuldmægtig John Biilmann. Tel. 34 50 00. Mail: apn@nanaoq.gl