Afgivelse af brevstemme til valget til Inatsisartut

Valg I forbindelse med valget til Inatsisartut tirsdag den 24. april 2018 er der mulighed for at afgive brevstemme.

Afgivelse af brevstemme kan ske fra: Tirsdag den 13. marts 2018

Vælgeren kan afgive sin brevstemme på kommunens folkeregister. Ved folkeregister forstås også et kommunekontor uden for kommunens hovedbosted.

På sygehuse eller andre helbreds- og plejeinstitutioner samt i institutioner under kriminalforsorgen kan der ligeledes afgives brevstemme.

Vælgere, der er bosat på afsides beliggende bosteder, kan afgive brevstemme hos en af valgbestyrelsen udpeget person.

Vælgere, der opholder sig på skibe, der er hjemmehørende i Grønland, kan afgive stemme hos skibsføreren eller hos en af skibsføreren udpeget.

På vejrstationer og flyvepladser m.v. kan der afgives brevstemme hos en af Valgnævnet bemyndiget person.

Vælgere, der opholder sig i Danmark eller på Færøerne, kan afgive stemme på et folkeregister eller på Repræsentationen i København.

Vælgere, der befinder sig uden for riget, kan afgive stemme på en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation.

Brevstemmen skal sendes til den kommune, hvor vælgeren er opført på valglisten. Brevstemmen skal være det afstemningssted i hænde, hvor vælger er opført på valglisten, inden valghandlingen slutter, det vil sige tirsdag den 24. april 2018 kl. 20:00. Det anbefales derfor, at brevstemmeafgivning sker i god tid.

Nuuk den 13. marts 2018

For yderligere oplysninger kan folkeregistret kontaktes.
Kontaktoplysninger
Sekretariat for Valgnævnet
Email: valg@nanoq.gl, Telefon: +299 34 50 00