Regionale sildepisker kvoter for 2018 er fordelt

Sildepisker

Vestgrønland

Den totale kvote for Vestgrønland for 2018 er på 179 dyr (164 + overførsel af 15 dyr fra ikke opfanget kvote fra 2017). Kvoten fordeles med 129 dyr til harpunkanonfartøjer og 50 dyr til fællesfangst. Fartøjer samt deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. marts – 30. november.

 

FÆLLES sildepisker 2018

 

 

Vestgrønland#*

Fangst 2017

Kvote 2018 (2017)

Qaanaaq

0

1 (1)

Upernavik

8

5 (5)

Uummannaq

8

6 (6)

Qeqertarsuaq

7

3 (3)

Ilulissat

6

2 (2)

Qasigiannguit

5

2 (2)

Aasiaat

6

4 (4)

Kangaatsiaq

5

3 (3)

Sisimiut

4

3 (3)

Maniitsoq

10

4 (4)

Nuuk

3

3 (3)

Paamiut

3

3 (3)

Narsaq

6

4 (4)

Qaqortoq

3

3 (3)

Nanortalik

3

4 (4)

* Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Narsaq og
Nanortalik har per 1. januar 2018 ingen godkendte harpunkanonfartøjer

 

Østgrønland

Den totale kvote for Østgrønland for 2018 er på 15 dyr (12 + overførsel af 3 dyr fra ikke opfanget kvote fra 2017). Deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. marts – 30. november.

 

FÆLLES sildepisker 2018

 

 

Østgrønlandsbestanden*

Fangst 2017

Kvote 2018 (2017)

Ittoqqortoormiit

0

5 (5)

Ammassalik

10

10 (10)

* Ittoqqortoormiit og Ammassalik har per 1. januar 2018 ingen godkendte harpunkanonfartøjer

 

Der lægges op til, at de store kommuner selv skal kunne genfordele restkvoter evt. ud fra en fastsat deadline på betingelse af, at alle fangsttal styres, at fangsten ikke fritstilles, og at Selvstyret holdes tæt orienteret om genfordelingerne. Medlemmet af Naalakkersuisut vil som hidtil kunne genfordele mellem de enkelte kommuner.

 

Jf. § 8, stk. 1 skal APN genfordele evt. restkvoter senest per 1. september efter høring af KNAPK og kommunerne.

 

Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)

Fangst af store hvaler skal foregå jvf.:

  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 22. december 2014 om beskyttelse og fangst af store hvaler –
  • Selvstyret bekendtgørelse nr. 12 af 16. juli 2010 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler.

 

Grønlands kvoter for fangst af store hvaler fastsættes i henhold til rådgivning fra Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), der har kvotebesluttende kompetence. En 4-årig blokkvote gælder i perioden 2015-2018 for finhval, grønlandshval, pukkelhval og sildepisker i Vestgrønland samt sildepisker i Østgrønland. Næste møde i IWC er planlagt til september 2018. Efter hvert kvoteår vil der ske en evaluering således, at det kommende kvoteår tilpasses efter evt. ny rådgivning og overskredne kvoter.

 

Det skal meddeles at der på grund af udstedelse af valg til Inatsisartut er udkast til ny bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af store hvaler, som har været i høring udskudt til behandling til et nyt Naalakkersuisut er blevet dannet.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Afdelingschef Amalie Jessen, tlf: 34 53 04, email: amalie@nanoq.gl