Hjemvendte studerende kan straks deltage i valg til Inatsisartut

Grønlands Selvstyre har netop meddelt, at borgere, som vender tilbage til Grønland, inden der er gået to år efter, at de har været studerende, har ret til at afgive deres stemme og opstille til valg til Inatsisartut fra den første dag, de igen har fast bopæl i Grønland.

Der har hersket usikkerhed i offentligheden om hvilke bestemmelser, der er for borgere, som vender tilbage til Grønland. Det er nu slået fast, at hvis man vender tilbage til Grønland, inden der er gået to år, fra man var studerende, så rammes man ikke af reglen om at skulle have boet i landet i mindst seks måneder.

Valgloven siger ellers, at for at kunne opstille til og stemme ved et valg til Inatsisartut, skal en borger have haft fast bopæl i Grønland i mindst seks måneder forud for valgdagen.

I 1986 bestemte Landstinget, at borgere, som studerer uden for Grønland, kan stemme ved valg til Inatsisartut, selvom de ikke opfylder kravet om at have fast bopæl i Grønland. Det er bestemmelsen om hjemvendte borgere, der nu er blevet præciseret.

Bestemmelsen fra 1986 omfatter andre grupper af borgere end lige studerende. Det gælder eksempelvis også borgere, der har været indlagt på sygehus eller har været ansat ved grønlandske repræsentationer i udlandet.

Det er fortsat en forudsætning, at man forud for sin afrejse fra Grønland har boet her i landet i mindst to år, og at man tager af sted for eksempelvis at studere. Opholdet uden for Grønland skal således have karakter af midlertidigt ophold. Det er også en forudsætning, at man er myndig og har dansk indfødsret.

For nærmere oplysninger: Afdelingschef Klaus Georg Hansen, Indenrigsafdelingen, Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger Direkte telefon: +299 34 51 11, email: kgh1@nanoq.gl