Her kan du henvende dig om seksuelle overgreb

NAKUUSA kampagnen, Ullut Tamaasa – Hver Dag, har nu kørt et par uger. Med kampagnen sættes der fokus på seksuelle overgreb, og at alle i samfundet må tage del i bekæmpelsen af seksuelle overgreb. Når der kommer så massivt et fokus på seksuelle overgreb kan det samtidig påvirke borgere, der er eller har været berørt af seksuelle overgreb. I de tilfælde er det afgørende, man som borger kan tale med nogen om sine oplevelser og udfordringer. Hvis du gerne vil tale med nogen om seksuelle overgreb kan du henvende dig her:

Rådgivning

Til børn

• MIO’s SMS-rådgivning 1899
Åbningstider: Hverdage kl. 16:00-18:00
Landsdækkende gratis sms-rådgivning til børn og unge, hvis man brug for at skrive med en voksen

• Børne- og ungetelefonen 134
Åbningstider: Hverdage kl. 19:00-21:00
Børn kan ringe, hvis man har behov for at tale med nogen. Voksne der vil vide mere om, hvordan man sikre gode opvækstvilkår for børn kan også ringe

Til voksne

• 141 – Telefonrådgivning for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen
Åbningstider: Tirsdag & torsdag kl. 19:00-21:00 og lørdag kl. 15:00-17:00

• Attavik 146
Åbningstider: Alle ugens dage kl. 19:00-21:00
Landsdækkende gratis og anonym telefonrådgivning for personer, som har personlig krise eller er berørt af selvmord

• Anonym familierådgivning 31 41 51
Åbningstider: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00
Gratis telefonrådgivning til alle familier med børn


Hvis du har oplevet et seksuelt overgreb eller har kendskab til andre der har, skal du:

Som barn

• Fortælle det til en voksen som du stoler på, eksempelvis dine forældre, din skolelære eller din håndboldtræner.

Som voksen

• Hvis du er blevet udsat for seksuelle overgreb skal du kontakte politiet og anmelde det
• Hvis du har kendskab til et barn, som har været udsat for seksuelle overgreb har du pligt til at underrette kommunalbestyrelsen herom, jf. lov om støtte til børn


Kontakt til kommunen

På din kommunes hjemmeside kan du se, hvor du skal henvende dig, hvis du er bekymret for et barn.
Du kan også kontakte kommunerne telefonisk
• Kommuneqarfik Sermersooq tlf.: 36 70 00
• Kommune Kujalleq tlf.: 70 41 00
• Qeqqata Kommunia tlf.: 70 21 00
• Kommune Qeqertalik tlf.: 70 19 00
• Avannaata Kommunia tlf.: 70 18 00

I akutte tilfælde kan der ringes til socialvagten om aftenen og natten

• Qaanaaq tlf.: 49 93 59
• Upernavik tlf.: 59 02 08
• Uummannaq tlf.: 54 95 22
• Qeqertarsuaq tlf.: 54 13 94
• Ilulissat tlf.: 53 09 17
• Qasigiannguit tlf.: 54 04 30
• Kangaatsiaq tlf.: 58 68 97
• Aasiaat tlf.: 53 61 32
• Sisimiut tlf.: 53 01 97
• Maniitsoq tlf.: 48 72 00
• Nuuk tlf.: 55 57 31
• Paamiut tlf.: 53 22 98
• Qaqortoq tlf.: 49 34 35
• Narsaq tlf.: 49 72 03
• Nanortalik tlf.: 53 75 41
• Tasiilaq tlf.: 59 82 20
• Ittoqortoormitt tlf.: 59 91 01