Ingen reklamer for alkohol fra 1. marts 2018

Når alkoholloven træder i kraft på torsdag den 1. marts bliver det som udgangspunkt forbudt at gøre reklame for alkohol i Grønland. Det gælder også reklamer på internettet rettet mod privatpersoner. Salgs- og udskænkningsstederne må dog fortsat gøre reklame inden for det afskærmede område i butikken, hvor der sælges alkohol og inde på selve udskænkningsstedet.

- ”Med forbuddet mod reklamer for alkohol i det offentlige rum følger alkoholloven WHO’s anbefaling om at begrænse markedsføring af alkohol. Reklamer har et eneste formål, nemlig at få os til at købe varen og helst meget af den, og vi ved, at børn og unge er særligt påvirkelige i forhold til reklamer. Derfor er reklameforbuddet mod alkohol et vigtigt forebyggende tiltag, som især retter sig mod børn og unge,” siger Naalakkersuisoq for Sundhed Agathe Fontain.

Fra 1. marts 2018 gælder følgende regler i forhold til markedsføring af alkohol:
  • Det er ikke tilladt at annoncere, skilte med eller på anden måde udøve reklamevirksomhed for alkoholholdige drikke. Reklameforbuddet betyder, at det ikke er tilladt for grønlandske virksomheder at reklamere for alkohol til privatpersoner på internettet.
  • Forbuddet må ikke omgås ved i stedet at anvende mærker, emblemer, symboler eller andre kendetegn, som forbrugeren kan forveksle med alkoholholdige drikke. Dette gælder dog ikke for virksomhedens varemærke.
  • Uddeling af gratis alkoholholdige drikke er ikke tilladt.
Undtaget fra reklameforbuddet er udenlandske medier, samt reklamevirksomhed indenfor et afskærmet område i detailhandlen og indenfor udskænkningslokalet.

Alkoholloven bygger på WHO’s anbefalinger til at forebygge misbrug af alkohol og særligt anbefalingerne om at begrænse synlighed, tilgængelighed og markedsføring af alkohol. Flere lande, herunder Island, har indført forbud mod markedsføring af alkohol, som en del af den forebyggende indsats på alkoholområdet.

Du kan læse den nye alkohollov: ”Inatsisartutlov nr. 35 af 23. november 2017 om alkohol” på www.lovgivning.gl


For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Nauja Møller på mobil: +299 58 26 54 eller e-mail: nmoe@nanoq.gl