Redegørelse om ulighed og fattigdom afleveret til Inatsisartut

Naalakkersuisut har som målsætning, at begrænse ulighed og sikre øget lighed i befolkningens levevilkår. Naalakkersuisuts målsætning om at øge ligheden skal ses i sammenhæng med det overordnede politiske mål om at skabe en selvbærende økonomi.

Et led i dette arbejde har været, at udarbejde en redegørelse omkring forudsætningerne for at fastsætte en grønlandsk fattigdomsgrænse samt forebygge ulighed og fattigdom i det grønlandske samfund.

Redegørelsen har fokus på mulighederne for at fastsætte en fattigdomsgrænse.

Redegørelsen konkluderer at en fattigdomsgrænse er et godt redskab for reduktion af den relative fattigdom, hvis den ikke står alene. En fattigdomsgrænse skal suppleres med kvalitative analyser, som kan undersøge årsagerne til konsekvenserne af fattigdom.

Redegørelsen understreger, at fattigdom er et resultat af en bred mængde af samfundsmæssige faktorer. En virksom indsats mod fattigdom kræver således en helhedsorienteret politik. Redegørelsen tager højde for den høje grad af naturalieøkonomi som præger det grønlandske samfund.

”Fattigdom skal bekæmpes. Hele samfundet taber på, at ikke alle har lige muligheder for at udfolde deres potentiale og opnå en god levestandard. Fattigdom og ulighed kan resultere i, at befolkningens potentiale ikke bliver udnyttet fuldt ud, fordi nogle ikke har adgang til social tryghed, god skolegang og beskæftigelse” udtaler Naalakkersuisoq Sara Olsvig og fortsætter:

”I koalitionsaftalen har vi i Naalakkersuisut fremført en målsætning om at øge ligheden. Fattigdomsredegørelsen er et særdeles værdifuldt redskab i dette arbejde. Således er det essentielt, at vi politisk har viden om omfanget og betydningen af ulighed og fattigdom, og om muligheden for at fastsætte en fattigdomsgrænse. Redegørelsen danner et vigtigt grundlag for det videre arbejde med at sikre øget lighed i levevilkår.”

Redegørelsen kan læses på følgende link:

http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Publications/Familie/DK/Fattigdomsredeg%c3%b8relse.pdf

For yderligere oplysninger kan man kontakte ministersekretær Upaluk Poppel, telefon 53 93 71