Gratis grundkort – Et bidrag til vækst og effektivisering

Ved 3. behandlingen af finansloven for 2018 besluttede Inatsisartut, at grundkortene for byer og bygder skal være gratis og til fri afbenyttelse. Hermed vil ajourføring, udvikling og distribution af kortene fremover være fuldt finansieret over finansloven og ikke – som hidtil – delvist betalt af brugerne enten som en abonnementsordning eller som engangsbetaling pr. leverance.

Beslutningen har effekt fra 1. januar 2018.

Med frigørelse af offentlige geodata er det Naalakkersuisuts forventning, at sådanne tiltag har en positiv effekt på samfundsøkonomien i form af øget vækst i den private sektor og en mere effektiv opgaveløsning i den offentlige forvaltning. Baseret på erfaringer i udlandet forventes adgang til gratis grundkort at medføre en gevinst for private virksomheder, iværksættere og offentlige organisationer, der fremover frit vil kunne hente og anvende grundkortene, herunder udvikle nye produkter og ydelser.

Frigivelsen af grundkortene ligger i direkte forlængelse af Naalakkersuisuts arbejde med Grunddataprogrammet, som styrker den digitale servicering af borgere, offentlige organisationer og virksomheder – netop baseret på frie data.

”Frie grunddata har stor betydning for at skabe vækst i den private sektor og sikre smidige sagsgange i det offentlige. Det er en god investering for samfundet” siger Naalakkersuisoq for Råstoffer Múte B. Egede.

Hvad betyder det?

Frie grundkort betyder i praksis, at følgende kortdata for alle beboede byer og bygder i Grønland nu er tilgængelige uden betaling:

•                    Vektorkort – det tekniske kort, inkl. oversigtskort (G50)

•                    Højdemodel - detaljerede informationer om højdeforhold

•                    Ortofoto - luftfotos, rettet op og sammensat i en mosaik

Med andre ord, så er den digitale formidling og udnyttelse af kortdata nu helt gratis for brugerne. Kunder, der ønsker printede eller forædlede produkter, skal – som hidtil - betale separat for denne service hos Asiaq.

Hvor kan man finde de frie grundkort?

Ansvaret for at kortlægge Grønlands byer og bygder er Asiaqs. For at understøtte Naalakkersuisuts beslutning har Asiaq gjort grundkortdata tilgængelige på en FTP server med fri adgang for alle. Detaljer for adgang til download af kortdata kan findes på: www.asiaq.gl

Fakta: Det Tekniske Grundkort

Det tekniske grundkort er betegnelsen for grundkortdatabasen over de grønlandske byer og bygder. Det tekniske grundkort er et fælles referencegrundlag og anvendes af alle, der har behov for et detaljeret og nøjagtigt kortprodukt med velstrukturerede data og god højdeinformation. Alle data vedligeholdes i plan og højde, altså med koordinater i x, y og z.

Det tekniske grundkort kan med fordel anvendes sammen med egne registreringer fx af ledninger og er særdeles velegnet som grundlag for projektering af bygge- og anlægsarbejder. Samtidig er det tekniske grundkort fundamentet i geografiske informationssystemer som f.eks. NunaGIS, GPS kort til biler og alle apps med indbyggede kort.

Asiaq besøger alle byer og bygder efter en opdateringsplan og laver opmåling af ændringer på stedet. Herefter bliver grundkort opdateret, kvalitetskontrolleret og lagt ud til offentligheden. Brugerne af grundkortene er f.eks. entreprenører, byggetekniske rådgivere, kommuner, Selvstyrets departementer og enheder, ledningsejere og mange flere. Nedenfor er vist et eksempel på et kortudsnit fra Narsaq.

 

Udsnit af grundkort, Narsaq 2017, copyright Asiaq
  
Fakta: Grunddataprogrammet
Grunddata er betegnelsen for en række grundlæggende oplysninger om personer, virksomheder, ejendomme, adresser & steder samt geografi & landkort.
Grunddata registreres af det offentlige og skal let og sikkert kunne anvendes af alle – myndigheder, virksomheder og borgere.

Formålet med grunddataprogrammet er at koordinere vedligeholdelse og anvendelse af grunddata. Data skal være nemme at tilgå, og de skal kunne bruges på tværs af myndighedsområder og sektorer. Grunddata skal desuden være gratis, og forskellige myndigheder skal ikke længere vedligeholde registre over samme data.

Naalakkersuisut og Den Fælles Offentlige IT Styregruppe (FOIS) har indgået en aftale om grunddata, som fastlægger, hvordan det offentlige skal samarbejde om en forbedring af de offentlige data. Programmet, der organisatorisk er placeret i Digitaliseringsstyrelsen, indebærer bl.a. en fælles datamodel og en fælles datafordeler, der skal sikre en pålidelig og stabil distribution af grunddata til offentlige og private brugere.

Kilde: http://digitalimik.gl/da/Losninger-og-infrastruktur/Grunddata-ny/Hvad-er-grunddata

For yderligere oplysninger:

Bo Naamansen
Asiaq´s direktør
bna@asiaq.gl
tlf. : 34 88 11