Der foregår fortsat forhandlinger om Pituffik

Af: Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug Suka K. Frederiksen

"Der foregår fortsat forhandlinger om Pituffik – men tillid mellem forhandlingsparterne er fundamentalt nødvendig:

Der er i Pituffik-sagen tale om fortsatte forhandlingsforløb mellem Grønland/Danmark og USA. Men, af naturlige årsager, kan vi ikke dele detaljerne i igangværende forhandlinger.

Forhandlingerne har klart til tider været en udfordring, hvilket har været almen viden, men vi vurderer at der fortsat er mulighed for et positivt resultat, forstået som at få det bedst mulige udbytte for det grønlandske samfund af den amerikanske tilstedeværelse i vores land.

Forhandlingerne har, i min tid som ansvarlig for udenrigsområdet, ikke på nogen måde brudt sammen, men som bekendt tager ting tid, og som tidligere oplyst, er mulighederne ikke udtømt.

Jeg vil dog gerne understrege, at det er uheldigt, såfremt fortrolige oplysninger måtte komme ud. Dette af hensyn til vores muligheder i forhandlingerne for at skabe et positivt resultat for det grønlandske samfund. Der har dog været fuld enighed om denne fortrolighed, både i Naalakkersuisut, regeringen og de fortrolige politiske udvalg, som alle har været fuldt ud orienteret om historikken, status og udvikling i sagen.

Afslutningsvis vil jeg understrege, at jeg siden april måned sidste år har arbejdet for at genskabe tillid overfor vores forhandlingspartnere, hvori jeg i særdeleshed har ønsket at overholde de diplomatiske spilleregler og være en seriøs forhandlingspartner.

Et brud på fortroligheden, og deraf manglende respekt og tillid, kan desværre være til skade for resultaterne, og dermed ikke til gavn for vores land."

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Kenneth Høegh, mobil +299 565604 eller pr. e-mail: kenh@nanoq.gl