Nye regler om alkoholpolitikker fra 1. marts

Når den nye alkohollov træder i kraft den 1. marts 2018, bliver det et lovkrav, at der skal foreligge alkoholpolitikker i to tilfælde. Dels skal alle offentlige og private arbejdspladser med mere end en ansat have en alkoholpolitik for virksomheden. Dels bliver der indført krav om, at der skal vedlægges en alkoholpolitik ved alle nye ansøgninger om bevilling til salg eller udskænkning af alkohol.

Naalakkersuisoq for Sundhed, Agathe Fontain fortæller om baggrunden for kravet om de to typer alkoholpolitikker:

-”Indførelsen af alkoholpolitikker på alle arbejdspladser med mere end en ansat er en vigtig del af den forebyggende indsats på alkoholområdet. Udarbejdelsen af en alkoholpolitik sikrer, at arbejdspladsen aktivt tager stilling til, hvordan den forholder sig til alkohol, og at der er en plan for, hvordan arbejdspladsen vil løse de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med alkohol. Det gælder for eksempel, hvis en medarbejder har et alkoholproblem. Mange arbejdspladser har lavet en politik for alkohol og opfylder således allerede kravet i den nye alkohollov,” siger Naalakkersuisoq for Sundhed, Agathe Fontain og fortsætter:

-”Kravet om at der fremover skal vedlægges en alkoholpolitik i forbindelse med nye ansøgninger om alkoholbevillinger har også et forebyggende sigte. Når man søger om en fast bevilling til salg eller udskænkning af alkohol skal man gøre rede for, hvordan man som bevillingshaver vil sikre, at salg eller udskænkning af alkohol foregår på en ansvarlig måde.”

Heldigvis er der hjælp at hente for både arbejdspladser og bevillingsansøgere, når alkoholpolitikkerne skal udarbejdes.

Arbejdspladser, der skal i gang med at udarbejde en alkoholpolitik, kan hente inspiration til arbejdet i den vejledning til virksomheder i, hvordan man udformer en politik for rusmidler, som er udgivet af Allorfik – Videnscenter om Afhængighed. Det anbefales, at en alkoholpolitik altid indeholder en plan for hjælp i situationer, hvor en medarbejder har et begyndende misbrug. Allorfiks guide til virksomheders arbejde med rusmidler og spil findes på Allorfik.gl og Peqqik.gl

Fra 1. marts 2018 skal der ved alle nye ansøgninger om faste alkoholbevillinger fremsendes en alkoholpolitik sammen med ansøgningen til kommunalbestyrelsen, som gør rede for, hvordan bevillingshaveren vil sikre ansvarligt salg eller udskænkning af alkohol. På Sullissivik.gl findes et skema til alkoholpolitik, som ansøgeren kan udfylde og indsende sammen med sin ansøgning om alkoholbevilling.    

Vejledninger i at lave alkoholpolitikker kan hentes på følgende steder på nettet:

peqqik.gl, Allorfik.gl og sullissivik.gl

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Nauja Møller på mobil: +299 58 26 54 eller e-mail: nmoe@nanoq.gl