Drøftelse af partnerskabsaftalen

Naalakkersuisoq Suka. K Frederiksen holdte møder med direktør Jolita Butkeviciene i Europa-Kommissionen, medlem af Europa-Parlamentet, Christel Schaldemose, Ambassadør ved Danmarks Faste Repræsentation ved EU, Kim Jørgensen, samt Repræsentationschef ved Færøernes Mission til EU, Kate Sanderson

I forbindelse med Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug, Suka K. Frederiksens deltagelse ved det årlige Forum for Oversøiske Lande og Territorier i Bruxelles og OLT-Ministermødet i slutningen af denne uge, deltog Suka i dag til et trilateralt møde mellem Europa-Kommissionen, Grønland og Danmark for at drøfte Partnerskabsaftalen.
På mødet blev de primære elementer af EU-Grønland partnerskabet diskuteret, herunder implementeringen af Partnerskabsaftalen indenfor uddannelsesområdet. Naalakkersuisoq understregede i denne sammenhæng ønsket fra Grønlands side om at fortsætte det gode samarbejde om Partnerskabsaftalen med EU, og om muligt undersøge mulighederne for at tilføje samarbejdet udover uddannelse til flere områder. Europa-Kommissionen udtrykte tilfredshed omkring implementeringen af samarbejdet med Grønland og understregede at ønsket om et udvidet samarbejde var gensidigt.

Endvidere holdte Naalakkersuisoq møde med medlem af Europa-Parlamentet, Christel Schaldemose (Soc.dem.), hvor Brexit og Partnerskabsaftalen var hovedemnerne for mødet. I forhold til Partnerskabsaftalen kommunikerede Suka K. Frederiksen ønsket om et fortsat samarbejdet med EU på dette område, særligt i forhold til den kommende flerårige budgetperiode fra 2021. Herudover er der også interesse i at opretholde gode handelsmæssige vilkår med Storbritannien efter, at de forlader EU. Som OLT land, påpegede Naalakkersuisoq vigtigheden i, at Grønlands og andre OLT’eres fælles interesser varetages i forbindelse med foregående Brexit forhandlinger. MEP Christel Schaldemose forstod godt de grønlandske interesser i denne sammenhæng og forsikrede om, at hun ville tage emnet op med sine kollegaer i Europa-Parlamentet.

Efter mødet i Europa-Parlamentet mødtes Naalakkersuisoq og den grønlandske delegation med Kate Sanderson, Repræsentationschef for Færøernes Mission til EU, til en gensidig snak om udfordringerne med Brexit-forhandlingerne og Færøernes tilgang til arbejdet med EU.

Dagen sluttede af med et møde med Ambassadøren ved Danmarks Faste Repræsentation ved EU, Kim Jørgensen, samt andre danske diplomater, hvor Grønlands interesser i forhold til Partnerskabsaftalen, Brexit og den kommende EU-finanslov forhandlinger (MFF) for den nye budgetperiode blev drøftet. Ambassadøren forsikrede om, at man fra dansk side fortsat vil arbejde for at varetage Grønlands interesser i gennem disse forhandlinger.

Kontakt: Mininnguaq Kleist, mail mikl@nanoq.gl, mobil: +32 499 99 98 58