Kondolence til Hendes Majestæt Dronningen

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen har sendt et kondolencebrev til Hendes Majestæt Dronningen.

Deres Majestæt,

Det er med stor sorg, jeg har modtaget Deres Majestæts underretning om, at Hans Kongelige Højhed Prins Henrik er afgået ved døden.

Tillad mig på vegne af Naalakkersuisut og hele det grønlandske folk at udtrykke vores kondolence og medfølelse til Deres Majestæt samt til Den Kongelige Familie. Prins Henriks bortgang berører os alle dybt.

I Grønland har vi altid følt en særlig glæde og varme ved den interesse og tilstedeværelse, Prins Henrik gennem et langt liv har vist i forhold til Grønland.

Både under Deres og Prinsens besøg i Grønland gennem mange år, men også direkte ved andre begivenheder, har vi mærket Prinsens brede og varme engagement i grønlandske anliggender. Det har spændt vidt, fra brugen af grønlandske råvarer og fremme af grønlandske eksportinteresser, over vores indsats for udsatte børns vilkår og til moderne grønlandsk kunst, som Prinsen selv har bidraget til, med udgivelsen af hans digtsamling på grønlandsk.

Det har været til stor glæde for mange borgere i Grønland, at Prins Henrik under Deres besøg i Grønland har vist stor interesse i et varmt og direkte møde med befolkningen i by og bygd. Det har givet mange borgere en uforglemmelig oplevelse.

Æret være Hans Kongelige Højhed Prins Henriks minde.


I ærbødighed

Kim Kielsen

Læs det underskrevne kondolancebrev her.