Ét overgreb er et overgreb for meget

I dag er NAKUUSA’s kampagne mod seksuelle overgreb startet. Formålet med kampagnen er, at alle borgere klædes på til at tage del i kampen mod overgreb.

Omfanget af seksuelle overgreb og krænkelser er stort i vort land, og påvirker mange borgeres opvækst og trivsel. Derfor er bekæmpelse af overgreb er højt prioriteret område i Naalakkersuisuts arbejde.

”Sexuelle overgreb mod børn er en af vores samfunds allerstørste udfordringer. Èt overgreb er et overgreb for meget. Vi må alle tage del i at bekæmpe overgreb mod børn. Det er et af hovedbudskaberne i kampagnen, som jeg håber, vil blive taget godt imod af hele befolkningen. Vi kan alle gøre en forskel, hver dag”, siger Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Sara Olsvig.

NAKUUSA’s Kampagne skal ses som et led i en større og koordineret indsats mod seksuelle overgreb. Fokus er på forebyggelse og tidlig indsats.

”Naalakkersuisut er ved at udarbejde en overgrebspakke, hvor vi på tværs af sektorer og sagsområder forbereder indsatser. Overgrebspakken er finansieret på finansloven for 2018 ligesom der også er sat flere midler af til den tidlige og forebyggende indsats. Jeg ser frem til at kunne fremlægge overgrebspakken her i foråret” fortsætter Naalakkersuisoq Sara Olsvig.

Overgrebspakken udvikles i et tæt sammenarbejde med fagpersoner og sektorer, som skal være med til at kvalitetssikre de nye tiltag, som er under udvikling. Strategien vil blive understøttet af en række handlingsplaner.

Målsætningen for overgrebspakken er at nedbringe antallet af seksuelle overgreb og sikre den bedst mulige hjælp og støtte til alle borgere, der er berørte af seksuelle overgreb.

”Det er vigtigt for mig at sige, at myndighederne ikke kan løfte opgaven alene. Derfor er NAKUUSA’s kampagne vigtig. Tidligere undersøgelser har vist, at der er behov for information om, hvad man som borger skal være opmærksom på hos børn og hvad man som borger helt konkret skal gøre, hvis man har mistanke om at et barn har været udsat for seksuelt overgreb. Det vil kampagnen forhåbentlig være med til at forbedre”, afslutter Naalakkersuisoq Sara Olsvig.

Der pågår derudover en omfattende uddannelses- og kursusindsats i forhold til mange fagfolk, som blandt andet vedrører omsorgssvigt, herunder seksuelle overgreb. For eksempel har omkring 700 fagfolk til dato modtaget kursus i bekymringsbarometeret som er en metode til bedre at opdage, at børn har været udsat for overgreb.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, Socialstyrelsen og kommunerne har sammen sikret, at der er et beredskab for borgere der bliver berørte af kampagnen.

For yderligere oplysninger kan man kontakte ministersekretær Upaluk Poppel, telefon 53 93 71.