De nordiske samarbejdsministre starter det svenske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2018

Nordiske flag Naalakkersuissoq for Sundhed og Nordisk samarbejde deltager den 8. februar i samarbejdsministrenes første møde i 2018. Overskrifterne for Sveriges formandskab er ”Et inkluderende, innovativt og holdbart samt et trygt Norden”.

Ministrene beslutter på mødet at fastholde det samlede nordiske budget for næste år på 2018 niveau, hvilket er 950 mio. Dkr.

I forbindelse med mødet offentliggøres NORDREGIOs seneste samlede beskrivelse af Norden, som bl.a. fremhæver, at NORDEN samlet set er verdens 12. største økonomi. Samtidig fremgår det af udredningen, at Norden er et af de områder, som har det bedste udgangspunkt, når det gælder om at realisere FN’s mål for en bæredygtig udvikling frem mod 2030.

I forbindelse med mødet fremhæver Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk samarbejde, Agathe Fontain, at det er en stor fordel for Grønland, at landet aktivt kan deltage i samarbejdet i en del af verden, som står så stærkt demokratisk og i forhold til bæredygtig udvikling, som Norden gør.

På en række centrale politik områder som økonomi, miljø, social og kultur giver det nordiske samarbejde både mulighed for at udbrede Naalakkersuisuts politik og for at drage nytte af de erfaringer, som de andre nordiske lande har gjort sig.

”Norden har i dag offentliggjort den nye nordiske markedsføringsstrategi, som er udviklet bl.a. på baggrund af de erfaringer, man har gjort sig sidste år i London, hvor også Grønland deltog. Det er mit håb, at vi også ved at deltage i det nordiske brandingsamarbejde kan øge kendskabet til Grønland og derfor f.eks. inspirere flere til at komme som turister til Grønland” slutter Agathe Fontain.
minist

Det nye logo symboliserer de 8 lande i det nordiske samarbejde, se i øvrigt https://thenordics.com.