Naalakkersuisoq vil styrke båndene til USA og Canada

I dagene 29. januar – 4. februar var Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug Suka K. Frederiksen i henholdsvis Washington, D.C. og Ottawa, Canada for at mødes med regeringsrepræsentanter såvel som civilsamfund mhp. at drøfte mulighederne for øget samarbejde mellem Grønland og resten af Nordamerika.

På et møde med tænketanken The Woodrow Wilson Centerets[1] Direktør for Polar Initiativet, Mike Sfraga, gav Suka K. Frederiksen på vegne af Naalakkersuisut sin støtte til et videre samarbejde med tænketanken omkring afholdelsen af arrangementer indenfor en række områder, der har til hensigt at højne Grønlands profil i - og skabe fokus omkring samarbejdspotentialer med - USA. Samarbejdet har arbejdstitlen ”Greenland Dialogues”. 

Naalakkersuisoq udtaler: ”Der er et stort uudnyttet potentiale for samarbejde med USA, der, hvis udmøntet rigtigt, kan have stor gavn for begge lande.  Vi er taknemmelige for Wilson Centrets interesse i at løfte grønlandske emner, og jeg har derfor meddelt direktøren for Polar initiativet Mike Sfraga, at vi ser frem til samarbejdet.”

Videre mødtes Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen med den konstituerede   Deputy assisting Secretary Sharon Hudson-Dean, hvor der blev drøftet forskellige emneområder af fælles interesse. Naalakkersuisoq fremhævede overfor State Department, at Naalakkersuisut har et stærkt politisk ønske om fremdrift i forhandlingerne omkring Pituffik, og at den amerikanske militære tilstedeværelse i Grønland kommer det grønlandske samfund til gavn og det blev understreget overfor State Departement, at det er en politisk prioritet.

I derefter dagene 1. – 3. februar deltog naalakkersuisoq i den canadiske Northern Lights konference i Ottawa, som har til formål at profilere de canadiske arktiske regioner Nunavut, Nunavik og Labrador /Nunatsiavut og deres virksomheder, industri, historie og kultur. Grønland var, som det eneste ikke-canadiske territorie, inviteret til at præsentere samarbejdspotentialer set med Grønlands øjne.

Under konferencen talte naalakkersuisoq til hhv. en session om muligheder for samarbejde med Grønland og en session sammen med de nordamerikanske, arktiske regioner Nunavut, Northwest Territories, Yukon og Alaska om mulighederne for regionalt samarbejde til gavn for befolkningerne af de nordamerikanske arktiske egne.

Naalakkersuisoq benyttede taletiden under sessionen ”Greenland Opportunities: Forging New Partnerships” til at informere om Naalakkersuisuts prioriteter og en række projekter under udvikling, herunder infrastrukturinvesteringerne, lufthavnsudbygningerne, turismesektoren, mineralsektoren samt vandkraftsprojekter. Hertil gjorde Suka K. Frederiksen opmærksom på at Grønland er åben for forretning med - og investeringer fra - vores nordamerikanske naboer. Særligt reformerne indenfor infrastrukturen, hvad enten der tænkes på Royal Arctic Line’s fremtidige rutesamarbejde med Eimskip, Sikuki Nuuk Harbour samt de tre lufthavnsprojekter, vil medføre langt bedre muligheder for samarbejde med Nordamerika.

I en paneldebat sammen med Nunavut Premier Paul Quassa, Northwest Territories’ Premier Bob McLeod, Yukons Premier Sandy Silver og Alaskas Viceguvernør Byron Mallot diskuterede Suka Frederiksen udviklingen af nord-nord samarbejdet på tværs af regionen, med territoriernes økonomiske udviklingsmuligheder for øje. Samtlige regeringer er interesseret i et mere konkret samarbejde og et evt. opfølgende møde for at diskutere yderligere søges kalenderlagt.

I en videobesked under sessionen gentog Senator for Alaska, Lisa Murkowski sin støtte til, og arbejde for, et amerikansk konsulat i Nuuk. Naalakkersuisoq udtaler: ” Jeg støtter fuldt ud Senator Murkowskis forslag om at åbne et konsulat i Nuuk. At skabe de rette fysiske links for øget samarbejde handler ikke kun om infrastrukturen – vi skal også tale mere samme. Vi har siden 2014 haft en repræsentation i USA. En amerikansk diplomatisk tilstedeværelse i Nuuk ville hjælpe et stærkere samarbejde med USA betydeligt på vej. Vi er ’open for business’, som de siger i USA”

Deltagelsen til konferencen gav endvidere mulighed for at holde et bilateralt møde med Nunavuts nye Premier Paul Quassa. Naalakkersuisoq benyttede lejligheden til at ønske Quassa tillykke med valget og understregede vigtigheden af Grønlands stærke relation til Nunavut for Naalakkersuisut. Quassa og Frederiksen diskuterede potentialet for styrket samarbejde indenfor en række områder, særlig uddannelse, sprog og kultur, men også infrastruktur og muligheden for at genetablere flyforbindelsen mellem de to lande. Paul Quassa udtrykte interesse for et besøg til Grønland senere i 2018, dette blev positivt modtaget hvor Naalakkersuisut kan være værter for yderligere drøftelser.  

Naalakkersuisoq fik videre lejlighed til at møde lederen af Nunatsiavut, Johannes Lampe, som repræsenterer inuitsamfundet i Labrador. Der var således lejlighed til at høre om Nunatsiavuts erfaringer med nikkelminen Voisey’s Bay, som i dag er en meget vigtig indtægtskilde for inuitsamfundet i Labrador.

Suka K. Frederiksens tale fra sessionen Greenland Opportunities.

Suka K. Frederiksens tale til sessionen ”Leading Development in the North American Arctic”.

For yderligere oplysninger kontakt:

Departementschef Kenneth Høegh, mobil +299 565604 eller e-mail kenh@nanoq.gl

Repræsentationschef Inuuteq Holm Olsen, mobil +1 202 431 1660 eller e-mail inol@nanoq.gl

 

 

Oqallisinnginnermi Amerikap Avannaani Issittumi siuttut. Saamerlermit talerpimmut: Premier Sandy Silver, Nunavut Premier Paul Quassa, Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen, Northwest Territories Premier Bob McLoud, Alaska Viceguvernør Byron Mallot.

De nordamerikanske, arktiske ledere inden paneldebatten. Fra venstre mod højreYukon Premier Sandy Silver, Nunavut Premier Paul Quassa, Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen, Northwest Territories Premier Bob McLoud, Alaska Viceguvernør Byron Mallot.

 

"Greenland Opportunities: Forging New Partnerships"-imi Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksenip oqalugiarnera.

Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen under hendes tale til sessionen "Greenland Opportunities: Forging New Partnerships"

 

3. Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen Nunavunni naalakkersuisut siulittaasuat Paul Quassa peqatigalugu.

Naalakkersuisoq med Nunavut Premier Paul Quassa

 

 

Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen eqqarsartartoqatigiinni The Polar Initiativep pisortaa Mike Sfraga peqatigalugu

Naalakkersuisoq med Direktør for Polar-initiativet under tænketanken The Wilson Center, Mike Sfraga

 

 

Aallartitat Kalaallit Nunaata Washington, D.C.-mi Sinniisoqarfianeersut peqatigalugit saamaerlermit talerpimmut: Immikkoortortami pisortaq Jacob Isbosethsen, Aallartitaqarfimmi allatsi Rebecca Lynge, Naalakkersuisoqarfimmi Pisortaq Kenneth Høegh, Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen, Sinniisoqarfimmi pisortaq Inuuteq Holm Olsen.

 

Delegationen sammen med Grønlands Repræsentation i Washington, D.C. Fra venstre mod højre: Afdelingschef Jacob Isbosethsen, Ambassadesekretær Rebecca Lynge, Departementschef Kenneth Høegh, Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen, Repræsentaitonschef Inuuteq Holm Olsen.