Fyraftensmøde om fremme af socialøkonomiske virksomheder i Grønland

Tirsdag den 6. februar kl. 16.30 afholder Naalakkersuisoq for Social Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen et fyraftensmøde i Katuaq over temaet socialøkonomiske virksomheder. Mødet har til formål at præsentere hvad socialøkonomisk virksomheder er og diskutere, hvordan etableringen af socialøkonomiske virksomheder kan fremmes i Grønland.

”Alt for mange borgere i vores land er ramt af hjemløshed og andre former for udsathed. Heraf er mange også uden beskæftigelse og vi skal være bedre til at finde løsninger, som er tilpasset udsatte voksne”, udtaler Naalakkersuisoq Sara Olsvig og fortsætter:

”Socialøkonomiske virksomheder er karakteriseret ved at have en særlig styrke inden for nye og anderledes typer arbejdspladser; arbejdspladser som kan rumme socialt udsatte borgere. Socialøkonomiske virksomheder vil således kunne gøre en stor indsats for socialt udsatte borgere. Det kan være borgere med fysiske eller psykiske handicap, hjemløse, misbrugere eller borgere med andre komplekse sociale forhold, der normalt vil have svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet”.

Naalakkersuisut har igangsat et arbejde med henblik på at fremme socialøkonomiske virksomheder i Grønland. 

På fyraftensmødet vil advokat Knud Foldschack og advokat Line Barfoed, som har en særlig viden om området, komme med et oplæg om socialøkonomiske virksomheder: Hvorfor er der behov for socialøkonomiske virksomheder, hvordan kan de etableres og hvad er erfaringerne fra udlandet.

Fyraftensmødet finder sted den 6. februar 2018 kl. 16.30-18.15 i Venskabssalen i Katuaq.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål fra salen.

Alle er velkomne.


For yderligere oplysninger kontakt Ministersekretær Upaluk Poppel på tlf. 539371