Socialområdet i fokus ved møde i Den Politiske Koordinationsgruppe

Hvordan fungerer landets alderdomshjem og bokollektiver for personer med handicap? Hvilke behov for pleje og omsorg har landets ældre og personer med handicap? Hvad kendetegner gruppen af udsatte voksne, herunder hjemløse og hvilke udfordringer oplever denne gruppe i forhold til at tage aktiv del i vores samfund?

Disse emner bliver fremlagt og drøftet på temadagen om socialområdet 24. januar 2018 i Den Politiske Koordinationsgruppe, som afholdes i Ilulissat. En række fagpersoner præsenterer viden om ældre, personer med handicap, socialt udsatte voksne samt børn og unge.

Sara Olsvig, Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen udtaler om temadagen ”Jeg er meget tilfreds med, at det sociale område er i fokus ved dette møde i Den Politiske Koordinationsgruppe. Det giver en helt unik mulighed for at skabe gode forudsætninger for en bedre koordinering af sociale indsatser mellem Selvstyret og kommunerne. Denne koordinering er yderst nødvendig, hvis vi skal lykkes med vores indsatser på socialområdet – til gavn for borgerne”.

Temadagen blev afsluttet med drøftelse på møde i Den Politiske Koordinationsgruppe 25. januar.

”Jeg er glad for, at der nu udarbejdes en række anbefalinger, som skal vedtages på det næste møde i den politiske koordinationsgruppe. Fokus er på at sikre, at vi reelt opprioriterer det tværgående samarbejde, så vi komme hele vejen rundt om de udfordringer der er”
, siger Sara Olsvig.

Den Politiske Koordinationsgruppe består af Naalakkersuisut, de fem borgmestre og KANUKOKA’s formand. Endvidere deltager KANUNUPE, bygdebestyrelsernes sammenslutning.

For yderligere informationer kontakt ministersekretær, Nina Jul Larsen tlf: +299 539371