Vellykket borgermøde i Ilulissat

Omkring 90 borgere i Ilulissat deltog i et borgermøde, som Naalakkersuisut havde arrangeret i byens Majoriaq, tirsdag den 23. januar.

Formanden for Naalaskkersuisut Kim Kielsen sagde i sit indledende oplæg blandt andet, at landet ikke kan holde til stilstand i forhold til planerne om udvikling af infrastruktur.

”Vi bliver kritiseret fra forskellige sider for vores planer om byggeri af nye landingsplaner, kritikernes budskab er den, at vore planer ikke er økonomisk holdbare. Vi mener i Naalakkersuisut, at det eneste uholdbare ville være, hvis ikke vi gør noget for at udvikle infrastrukturen i landet, forholdene viser tydeligt, at vi er nødt til at etablere nye landingsbaner – ikke bare i de større byer, men også i mindre steder,
sagde Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen.

Der blev blandt stillet spørgsmål om planerne for udflytning af uddannelsesinstitutioner og offentlige arbejdspladser fra Nuuk til resten af landet.

En borger ville vide om Naalakkersuisut har planer om udbygning af havnen i Ilulissat, der blev efterlyst flere oplysningskampagner om muligheder for ophold i efterskoler og muligheder for støtte til f.eks. AFS-ophold i udlandet. En borger ville vide hvorfor der var så lidt politisk opmærksomhed på mangel af pædagoger i forskellige institutioner, og der blev peget på mulighed for gør noget ved lønnen til pædagoger, for at sikre at de ledige stillinger bliver besat.

Aqqaluaq B. Egede svarede, at Naalakkersuisut havde undersøgt mulighederne for en politisk indblanding på området, men konsekvensen af en evt. politisk beslutning om at forhøje pædagogernes løn ville blive, at andre faggrupper ville kræve samme behandling af Naalakkersuisut, og at det derfor kan blive dyrt for samfundet.

Naalakkersuisuts borgermøde i Ilulissat blev skete forud for tre dages seminar og møde Koordinationsgruppe, som består af Naalakkersuisut og samtlige borgmestre samt KANUKOKA.

For yderligere oplysninger om borgermødet i Ilulissat kontakt informationsmedarbejder Frederik Lund, som kan kontaktes pr. e-mail: flun@nanoq.gl