Beskyttelse af de sårbare og tidligere uberørte havmiljøområder i Melvillebugten

For at beskytte sårbare og tidligere uberørte havmiljøområder i Melvillebugten, har Departementet for Fiskeri og Fangst efter samråd med Sustainable Fisheries Greenland indført miljøbeskyttende foranstaltninger gældende for fiskeri i Melvillebugten nord for 73° 30’ N.
På baggrund af observationer af signifikante forekomster af koraller af arten “søfjer”, som anses som en indikatorart for sårbare marine økosystemer, lukkes et antal områder i Melvillebugten for al fiskeri med bundberørende redskaber i medfør af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 30. marts 2017 om tekniske bevaringsforanstaltninger i fiskeriet § 13.
Områderne er defineret i bilag 1a og 1b.
Desuden må fiskeri efter rejer med bundberørende redskaber i Melvillebugten nord for 73° 30’ N i områder som ikke tidligere har været befisket fremover kun finde sted efter forudgående ansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst.
Hvis man ønsker yderligere oplysninger, som ikke nævnes her, kan man rette henvendelse til Departementet for Fiskeri og Fangst, apn@nanoq.gl.

Bilag 1a

Bilag 1b

Bilag 2a

Bilag 2b

Bilag 3