Styrket samarbejde på landbrugsområdet

Der er lagt op til styrket samarbejde mellem Naalakkersuisut og Kommune Kujalleq omkring landbrugsområdet

Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug Suka K. Frederiksen og borgmester i Kommune Kujalleq Kiista P. Isaksen styrker samarbejdet om at sikre øget selvforsyning, nytænkning, og borgernærhed på landbrugsområdet. Det styrkede samarbejde er resultatet af et møde, der blev afholdt under Suka K. Frederiksens rejse i Kommune Kujalleq.

”Det er af stor vigtighed, at Naalakkersuisut og Kommune Kujalleq har et tæt samarbejde i forbindelse med landbrugsområdet. Det er derfor meget positivt, at vi deler så mange synspunkter omkring erhvervets fremtid og den nytænkning, der er nødvendig, for at skabe fremdrift i kommunen og erhvervet. Erhvervets fremdrift er samtidig tæt forbundet med Naalakkersuisuts visioner om øget selvforsyning med fødevarer”, fastslår Kiista P. Isaksen og Suka K. Frederiksen.

Under mødet blev der blandt andet diskuteret nye driftsgrene inden for landbrugserhvervet. I den forbindelse oplyste Kiista P. Isaksen om nye lokale initiativer inden for minkavl.

”Det glæder mig, at der er grobund for innovation og nytænkning i kommunen og erhvervet. Fåreavlen er fortsat den største driftsgren, men vi skal sikre gode rammer og muligheder for, at disse nye initiativer kan blive understøttet og udviklet, så landbrugssektorens fulde potentiale kan blive realiseret”, siger Suka K. Frederiksen.

Endelig var der også mulighed for at diskutere, hvordan det daglige samarbejde mellem landbrugere, kommunen og Naalakkersuisut kan forbedres. I den forbindelse blev Kiista P. Isaksen og Suka K. Frederiksen enige om at lave en plan for mere smidig og borgernær administration.

”Vi skal sikre, at borgernes sager behandles med udgangspunkt i de lokale forhold, der gør sig gældende. Derfor er det et stort skridt i den rigtige retning, at vi nu er nået til enighed om at igangsætte arbejdet med at gøre administrationen mere borgernær. Det skal være tydeligt, hvor man skal henvende sig samt hvilke regler, der gælder, og administrationen skal være let tilgængelig”
, understreger Kiista P. Isaksen og Suka K. Frederiksen


For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Naasunnguaq Olsen, tlf. 345414, e-mail: nasu@nanoq.gl