Udbytterig rejse til Kommune Kujalleq

Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug, Suka K. Frederiksen havde en udbytterig rejse i Kommune Kujalleq

Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen afholdte en fælles spadseretur med efterfølgende debat i forsamlingshuset i Narsaq. Hun besøgte ligeledes aldersdomshjemmet, samt uddannelses- og jobcenteret Majoriaq. Endvidere mødtes hun med Kommune Kujalleqs borgmester i Qaqortoq og afholdte slutteligt borgermøde i Nanortalik.

 

Nogle af de ældre har betænkeligheder ved politiske beslutninger taget oppe fra

Da Naalakkersuisoq besøgte alderdomshjemmet sagde en af de ældre blandt andet:

”De som kan arbejde skal arbejde. Det er mennesket selv som gør alkohol til et problem. Jeg er bekymret for at Naalakkersuisut træffer beslutninger henover hovedet på voksne mennesker. For eksempel, alkoholloven som er blevet vedtaget, og hvis Naalakkersuisut skal agere på den måde, så er det ikke i tråd med selvstændighedsprocessen.”

 

Blandt ytringerne fra alderdomshjemmet var også: ”En af de grundlæggende og vigtigste værdier i samfundet er respekt af andre mennesker”

 

Efter Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen havde præsenteret om sine ansvarsområder for de studerende i Majoriaq i Narsaq, var der mærkbart interesse for og nysgerrighed omkring selvstændighed.  Nogle af spørgsmålene relateret til selvstændighed var:

”Hvordan er det at være Naalakkersuisoq? Vil det grønlandske sprog blive prioriteret? Vil der komme færre jobs? Hvornår vil der være nok uddannede? Får vi en præsident? Hvad er vigtigt for dig? Hvad betyder selvstændighed for dig? Osv.”

 

Naalakkersuisoq svarede blandt andet:

Dem der skal eje selvstændighed er borgerne selv. Selvstændighed er i den enkelte. Selvstændighed er at tage ansvar. Man kan sammenligne det med et hjem. Den enkelte indretter selv sit hjem ud fra hvad den enkeltes værdier og hvad man finder vigtigt. Det er det samme med selvstændighed, det skal bygges efter hvad vi finder vigtigt. Selvstændighed er ikke baseret på at finde en let løsning og det er borgerne der bestemmer hvornår det skal ske.”

 

Efterfølgende rejste Naalakkersuisoq for Selvstændighed Suka K. Frederiksen videre fra Narsaq til Qaqortoq for at mødes med Kommune Kujalleqs borgmester, Kiista P. Isaksen.

 

Suka K. Frederiksen mødtes med borgmesteren for Kommune Kujalleq, Kiista P. Isaksen

Den 16. januar 2018 mødtes Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen og borgmesteren for Kommune Kujalleq, Kiista P. Isaksen.

Under mødet afgav borgmesteren en status og ligeledes afgav Naalakkersuisoq en opsummering af sine sagsområder. 

Borgmesteren og Naalakkersuisoq blev blandt andet enige om, at de aktivt vil arbejde for at selvstændighedsarbejdet sker med tæt borgerinddragelse, da det er borgerne som ejer og bestemmer hvorledes selvstændighedsprocessen skal formes. (se særskilt pressemeddelelse.herom)

 

Landets ressourcer og mennesket i centrum

Den 17. januar 2018 forsatte Naalakkersuisoq sin rejse til Nanortalik og afholdte et borgermøde som havde stor deltagelse.

“I forberedelsen af Grønlands selvstændighed er alle nødt til at være med og landets ressourcer skal udnyttes optimalt.” Udtalte en af arbejdsgrupperne.

 

Ligeledes blev der blandt skeptikerne stillet spørgsmålstegn ved selvstændigheden:

“Der er så mange syge, at der hver eneste dag rejser folk til Danmark for at blive undersøgt og kureret. Hvad skal det ske med dem når vi bliver selvstændige? Jeg er skeptisk hvad angår selvstændighed.” 

 

Overordnet var der tilslutning til selvstændighed, og det skal ske med mennesket i centrum:

“Vi bliver alle nødt til at ofre noget, vi kan ikke bare vente på at der sker noget. Vi bliver alle nødt til at gøre noget aktivt. Landbrug og jordbrug skal videreudvikles, og vi må udvikle turismen og udnytte vores smukke land noget mere til det formål.” Blev der blandt andet sagt i anden arbejdsgrupper.    

 

Rejsen i Sydgrønland fik en ende en 18. Januar og Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug, Suka K. Frederiksen konkluderer at rejsen var udbytterig med både fortalere samt skeptikere af selvstændighedsprocessen og hun ser frem til at besøge de byer hvor hun ikke allerede har afholdt borgermøde. Afslutningsvis udtalte hun:

“Selvstændighedsarbejdet skal ikke kun foregå på  politisk niveau, det skal ud til befolkningen og de er jer, der skal tage ejerskabet og gennemdiskuterer dette.”

 

For yderligere informationer kontakt afdelingschef Natuk Lund Olsen tlf: 345412 e-mail: nlol@nanoq.gl

Borgermøde i Majoriaq Narsaq

Møde med ældre i plejehjemmet i Narsaq