Suka K. Frederiksen: Succesfuld uge i København

Det har været en begivenhedsrig uge i København, hvor der bl.a. i Naalakkersuisut er blevet arbejdet med en løsning af Forfatningskommissionens sammensætning, har Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug, Suka K. Frederiksen, i denne uge også været i København til møder med Udenrigsministeren, en række ambassadører samt for at deltage ved Formanden for Naalakkersuisuts nytårsreception.

Mødet med Udenrigsministeren blev afholdt i en positiv atmosfære, og Naalakkersuisoq lagde vægt på vigtigheden om at opnå resultater og reel fremdrift i forhandlingerne om servicekontrakten på Pituffik, Thule Air base. Naalakkersuisoq slog fast, at Kongeriget forhandler for at finde en løsning, som skal komme Grønland og det grønlandske samfund mest muligt til gode. De to ministre var enige om, at der må, og skal, opnås en aftale med amerikanerne med dette mål for øje. Ministrene talte ligeledes om den Vestnordiske samarbejdsaftale på handelsområdet, hvor Naalakkersuisoq udtrykte sin skuffelse ift. Udenrigsministeriets håndtering af sagen.

Derudover omhandlede mødet den internationale hvalkommission (IWC), det arktiske samarbejde, partnerskabsaftalen ift. EU’s kommende budget og Brexit, samt den kommende markering af 10-året for Ilulissat erklæringen i 2018.

Foruden mødet med den danske Udenrigsminister, mødtes Naalakkersuisoq med den nytiltrådte amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, den kinesiske ambassadør i Danmark, Deng Ying og den canadiske ambassadør, Emi Furuya.

Den amerikanske ambassadør tiltrådte sin stilling for 1 måned siden, og ambassadøren så frem til at repræsentere USA ikke alene i Danmark, men også i Grønland og Færøerne. Grønland og USA har et tæt samarbejde om arktiske anliggender, herunder Arktisk Råd, og forskning, foruden den militære tilstedeværelse. Ambassadøren tilstræber et besøg i Grønland inden for det første halvår af 2018.

Ambassadør Deng Ying udtrykte sin store interesse for Grønland, og værdsatte samarbejdet, som har udviklet sig mellem Grønland og Kina. Fra både kinesisk og grønlandsk side har man været yderst tilfreds med det officielle grønlandske besøg i efteråret. Man ser meget frem til at udvikle samarbejdet og vil blandt andre gennemføre en kinesisk kultur-, og filmfestival i Grønland i løbet af 2018.

Canadas ambassadør Emi Furuya, takkede for et succesfuldt besøg i Grønland for hendes delegation i september. Man er fra canadisk side positivt indstillet på et bredt samarbejde i arktisk sammenhæng, men ligeledes et bilateralt samarbejde om bl.a. grænsedragninger.

Endeligt deltager Naalakkersuisoq ved Formanden for Naalakkersuisuits årlige nytårsreception i København. Receptionen giver anledning til at hilse på flere ministre fra regeringen, det diplomatiske korps og de udenlandske ambassadører i Danmark.

 

For yderligere informationer kontakt kst. Departementschef Jacob Isbosethsen +45 40402623 / +299 556772