Forlængelse af dispensation fra vaccinationskrav til hunde i ”lavrisikoområdet”

Hunde

Den 1. januar 2017 trådte ændring til ’Landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold’ i kraft.

Fra denne dato blev det lovpligtigt for hundeejere at vaccinere deres hunde mod hundesyge og parvovirus. Dette skal ske efter et af Naalakkersuisut fastlagt vaccinationsprogram.

Lovændringen medfører, at alle hunde i Grønland skal vaccineres mod hundesyge og parvovirus 3 gange indenfor et år. Herefter skal de vaccineres hvert 3. år.

Det har i år 2017 været muligt at søge om dispensation fra disse vaccinationskrav til hunde, der er bosat i lavrisikoområdet. Denne dispensationsmulighed forlænges, således at det fortsat er muligt at søge om dispensation indtil udgangen af år 2018.

Dispensationen omfatter udelukkende hunde bosat i lavrisikoområdet. Lavrisikoområdet er defineret som byer og bygder syd for polarcirklen, med undtagelse af slædehundedistriktet i Østgrønland.

Ejere skal kunne dokumentere overfor Naalakkersuisut, at deres hunde er blevet regelmæssigt vaccineret mod hundesyge og parvovirus, inden loven trådte i kraft.

Gyldig dokumentation kan bestå af følgende:

  • Registreringer af vaccinationer i sundhedsbog eller EU-pas.

  • Journaloptegnelser fra privat dyrlæge.

  • Enkeltkvittering for vaccination udført af dyrlæge eller hundeinspektør.

 

Det er udelukkende Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG), der må erklære dokumentationen for gyldig samt vurdere, om kravene er opfyldt.

Såfremt VFMG godkender dispensationen, skal hunde omfattet af dispensationen vaccineres senest 3 år efter sidste vaccinationsdato.

Forlængelsen af dispensationen er kun gældende for 2018.

VFMG gør desuden opmærksom på, at det fortsat er lovpligtigt at vaccinere hunde og katte mod rabies efter forskrifterne. I henhold til ændringen af ’Landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold’ skal alle hunde desuden være individuelt permanent mærket.

Det er enhver dyreejers eget ansvar at kunne dokumentere, at deres dyr opfylder de gældende vaccinations- og mærkningskrav.

 

Kontaktinformation til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland:

Veterinær- og Fødevaremyndigheden

Imaneq 4

3900 Nuuk

E-mail: uumasut@nanoq.gl