Naalakkersuisut opdaterer sammensætningen af Forfatningskommissionen

Naalakkersuisut har den 10. januar 2018 besluttet, at Mala Høy Kúko, Siumut udtræder af Forfatningskommissionen. Den plads, Mala Høy Kúko efterlader, vil indtil videre ikke blive besat. Dette sker som en konsekvens af, at Atassut ikke længere er repræsenteret i Inatsisartut.

Således vil der indtil videre være seks medlemmer af kommissionen.

Naalakkersuisut har endvidere besluttet, i forlængelse af, at Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit har orlov fra Inatsisartut, at Ane Hansen udtræder af forfatningskommissionen. Naalakkersuisut vil anmode Inuit Ataqatigiit om at indstille et medlem af Inatsisartut som nyt medlem af Forfatningskommissionen, efter Ane Hansen.

Kommunerne vil blive tilbudt at tage aktivt del i Forfatningskommissionens arbejde

I henhold til Kommissoriet for Forfatningskommissionen kan Naalakkersuisut udpege 2 - 4 tilforordnede til Forfatningskommissionen.

Naalakkersuisut har besluttet at tilbyde kommunerne mulighed for at indstille en af landets borgmestre som tilforordnet til kommissionen.

”Jeg anser det som ganske tilfredsstillende, at vi har fundet en løsning vedrørende Forfatningskommissionens sammensætning, som er i god tråd med kommissoriet og den tilslutning, Naalakkersuisut fik i Inatsisartut til at igangsætte kommissionsarbejdet, som gør det muligt for forfatningskommissionen at igangsætte deres arbejde igen jf. forfatningskommissionsformanden og næstformandens pressemeddelelse om ”at kommissionen er klar til at trække i arbejdstøjet” og fortsætte sit arbejde. Og jeg ser frem til at følge kommissionens videre arbejde, og ønsker medlemmerne af kommissionen god arbejdslyst”, udtaler Suka K. Frederiksen.

 

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Naasunnguaq Olsen, tlf. 345414, e-mail: nasu@nanoq.gl