Kommentar til Forfatningskommissionen

Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug, Suka K. Frederiksens kommentar til Forfatningskommissionens pressemeddelelse af 5. januar 2018

I forlængelse af Forfatningskommissionens pressemeddelelse af 5. januar 2018, samt pressens fortolkninger i tilhørende artikler vil jeg som ansvarlig Naalakkersuisoq på området gerne udtale følgende:

”I henhold til indledningen i forfatningskommissionens kommissorium er det bl.a. beskrevet:

”Idet Inatsisartut og Naalakkersuisut ønsker, at der udarbejdes en forfatning, nedsættes en forfatningskommission. Forfatningskommissionen skal udarbejde et forslag til forfatning, der i sin helhed skal præsenteres, når kommissionen har færdiggjort sit arbejde.

Forfatningskommissionen sammensættes med et ønske om en politisk bredt repræsenteret kommission. Fagkundskab og kvalificeret viden om vores land skal ligeledes inddrages i arbejdet med at skrive forslaget til forfatning.”

Jeg er enig så langt, at kommissionen selv tilrettelægger deres arbejde. Men dertil at formandskabet vælger at nedlægge arbejdet i protest med påstand om at deres arbejdsgrundlag ikke længere eksistere holder ikke og er direkte i modstrid med Inatsisartut og Naalakkersuisuts beslutninger og ønsker. Medlemmerne er indstillet af partierne, og formandskabet i kommissionen skal ikke forholde sig til disse valg.

Formandskabet skal forholde sig til det arbejde som de er sat i verden for. Nemlig at udarbejde en forfatning ud fra de rammer som kommissoriet har givet dem. Det er arbejdsgrundlaget og det eksisterer indtil Naalakkersuisut beslutter sig for andet.

Det er derfor med beklagelse konstateret af pressemeddelelsen fra formandskabet, at Forfatningskommissionen har fortolket flere emner som ikke er indeholdt og er udover hvad der står i kommissoriet.

Det er yderst beklageligt, da man ikke har valgt at fokusere på det arbejde som Inatsisartut og Naalakkersuisut har besluttet og derfor med formandskabets pressemeddelelse konstatere, at fokus ikke er at udarbejde en forfatning i henhold til kommissoriet.

Jeg har skriftligt den 11. december 2017 kraftigt opfordret kommissionen til at igangsætte forfatningsarbejdet, og må nu konstatere, at kommissionen har valgt at ignorere dette, hvorfor jeg som Naalakkersuisoq ikke kan lade stå til, og må herfra arbejde for at sikre forfatningsarbejdets videre gang og træffe de nødvendige beslutninger indenfor de beføjelser der er givet.”

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Naasunnguaq Olsen, tlf, 345414, e-mail: nasu@nanoq.gl.