Naalakkersuisut og Qeqqata Kommunia inviterer hermed ansøgere til at søge om koncession til trofæjagt

Interesserede borgere og virksomheder inviteres til at ansøge om koncession med eneret til at tilbyde trofæjagt i Qeqqata Kommunia.

Qeqqata Kommunia har i Kommuneplantillæg nr. 7 udlagt i alt 12 områder, hvor interesserede borgere og virksomheder kan søge om at opnå koncession med eneret til at udbyde trofæjagt.

Udlægningen af områderne til koncession skal ses som en integreret del af Naalakkersuisuts strategi på turismeområdet, der har til formål at øge private investeringer i det grønlandske turismeerhverv og dermed på sigt øge vækst og beskæftigelse.
Spørgsmål til invitationsskrivelsen og bilag skal rettes til Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi på e-mail: isiin@nanoq.gl inden d. 16. januar 2018.

Tidsplan:
28.12.2017 Ansøgningsrunden offentliggøres på http://www.businessingreenland.gl/da/Udbud/Aktuelle-udbud/Koncession-til-trofaejagt-i-Qeqqata-Kommunia og i Sermitsiaq, AG og i Sivdleq andre medier

16.01.2018 Sidste frist for modtagelse af spørgsmål til koncessionsmaterialet

06.02.2018 Offentliggørelse af indkomne spørgsmål samt besvarelse heraf. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på Naalakkersuisut.gl

16.02.2018 Sidste frist for modtagelse af ansøgninger

Februar 2018 Ansøgninger gennemgås

Marts 2018 Naalakkersuisut meddeler koncessioner (med ikrafttrædelse den 1. januar 2019)

Invitationsskrivelse og andet koncessionsmateriale med alle betingelser, regler og vilkår inklusive ansøgningsskema og ansøgningsvejledning ligger tilgængeligt på http://www.businessingreenland.gl/da/Udbud/Aktuelle-udbud/Koncession-til-trofaejagt-i-Qeqqata-Kommunia

Eventuelle spørgsmål til invitationsskrivelsen kan rettes til Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi. Alle modtagne spørgsmål og tilhørende svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på Naalakkersuisuts hjemmeside.

Spørgsmål til invitationsskrivelse mv. kan rettes til Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi på e-mail: isiin@nanoq.gl