Karl-Kristian Kruse til KNAPK: Udvis dog ansvarlighed

Ville du, Henrik Sandgreen, have sagt, at det er uansvarligt, hvis Naalakkersuisut havde tilsluttet sig til KNAPK´s forslag om, at hvert forvaltningsområde skulle have 10.000 tons hellefiskekvoter for de næste to år.

Det udtaler Naalakkersuisoq Karl-Kristian Kruse som reaktion til KNAPK´s formand Henrik Sandgreens kritik om de fastlagte kvoter for forvaltningsområderne Diskobugten, Uummannaq og Upernavik. 

KNAPK´s formand, Henrik Sandgreen, siger blandt andet til netavisen, Sermitsiaq. AG, fredag, den 21. december, 2017: ” Naalakkersuisut udsætter det kystnære fiskeri efter hellefisk for fare. Der kommer et tidspunkt, hvor der skal træffes en ubehagelig beslutning, som fiskerne kommer til at mærke”.

Jeg vil på kraftigste understrege, at Naalakkersuisut nok ville have truffet ubehagelige beslutninger, hvis Naalakkersuisut havde fulgt KNAPK´s opfordring i høringssvar til 10.000 tons under høring om TAC´er for 2018.  

KNAPK skriver nemlig: ”KNAPK skal herved opfordre Departementet og derved Naalakkersuisut om, at forvaltningsområderne; Upernavik, Uummannaq og Diskobugten hvert tildeles en årlig kvote på 10.000 tons for de næste to år”.

Ville de mon være en ansvarlig politik, ved at hæve kvoterne så drastisk?  

Det har ærgret mig, når du påpeger dine medlemmer for at være fiskere, som fisker rovdrift på hellefisk resurserne. Du bør udvise mere respektfuldhed for dine medlemmer, idet de udøver deres erhverv i den barske natur, uanset om det er sommer eller vinter.

Jeg har stålfast tro på, at fiskerne ikke driver rovdrift på hellefisk resurserne, hvor tilbagegangen af indhandlet hellefisk skyldes blandt andet klimaforandringen. Jeg mener, at det er på tide, at myndighederne skal igangsætte en tilbundsgående undersøgelse af klimaforandringens påvirkninger.

 

8000 tons torsk

Det er rigtigt at hellefiskefangsterne er faldet drastisk i år med 4.000 tons, når man sammenligner dem med fangsterne fra forrige år. 

Til din orientering kan jeg fortælle dig, at fiskerne i Diskobugten har fisket uhørt mængder torsk i år, hvor de har indhandlet ikke mindre end 8.000 tons torsk.

Jeg vil herved citere en fiskers udtalelse i forbindelse med mit besøg i Ilulissat for en uge siden. 

”Der er god grund til, at der ikke er mange hellefisk end hidtil, idet vi kan mærke, at havtemperaturen er steget i Diskobugten, eftersom hellefisken lever i forholdsvis koldt vand. Endvidere erfarer vi, at hellefisken kommer tilbage, når havtemperaturen bliver koldere.

Det er derfor, at vi oplever dette år med masser af torsk i Diskobugten. Desuden observerer vi mange småfisk, som er fødekæde eksempelvis til torsk, som vi ikke har oplevet tidligere.

Det er også vigtigt at pointere, at hellefiskebestanden har ændret sig radikalt.” 

Grundigere undersøgelser

Jeg kan give dig ret i, at den biologiske undersøgelses niveau i området ikke er tilstrækkeligt, som i skriver i jeres svar i høringssvar til høring om TAC´er for 2018.

Det er derfor Naalakkersuisut har bevaret TAC´en fra det forrige år, idet man ikke har udvist en gennemgående undersøgelser af bestandene i områderne.  

Politikerne har til hensigt med deres opgave at sætte det bedste rammer for borgernes forhold. Man lærer af tiden.

Jeg håber, at sammenslutningerne for fiskeriforeningerne vil indgå i et samarbejde om opgaven for struktur tilpasningen i det kystnære hellefiskefiskeri, i det nye år.

Kontaktperson: Jørgen Isak Olsen, Departementet for Fiskeri og Fangst. Email: jio@nanoq.gl