Forsøgsfiskerier 2018

Naalakkersuisut har besluttet, at der for 2018 oprettes en række forskellige forsøgsfiskerier, og udforske områder, der er ukendte.

Naalakkersuisut finder forsøgsfiskeri vigtigt for at afsøge vores store havområder. Derfor er der oprettet en række forskellige forsøgsfiskerier, som spænder vidt – både arter vi ikke kender til, og områder vi ikke kender.

Oprettelsen af disse forsøgsfiskerier er i rød tråd med koalitionsaftalen, som udtrykkeligt beskriver: Der skal ses nye muligheder i andre fiskearter, der ikke fiskes i dag, og der skal lokaliseres nye fiskerizoner og forsøgsfiskeriet skal intensiveres.

Et forsøgsfiskeri er et fiskeri, der har til formål at enten at:

  • udforske arter, som er ukendte
  • udforske områder, der er ukendte og
  • udforske fiskeri med nye metoder og redskaber

Her er betingelserne for udforskning af ukendte områder, forsøgsfiskeri og udforskning af fiskeri med nye metoder og redskaber.

Kategori: Kendte arter i delvist nye områder med kendte redskaber.

Fiskeri: Torsk, hellefisk, helleflynder, brosme, lange, havkat og fjeldørred kystnært i Østgrønland med line, garn og tejner.

Betingelser:

Fiskeriet er kystnært og gælder derfor ud til tre sømil fra basislinjen i Østgrønland.

Departementet kan i dette fiskeri dispensere fra Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri (Licensbekendtgørelsen) vedrørende størrelse af fartøjer, der kan benyttes i det indenskærs område. Således kan fartøjer på 75 BRT/120 BT og herover få tilladelse til dette fiskeri. Departement kan her stille krav om, at fartøjet skal fungere som indhandlingsfartøj for mindre fartøjer i det i licensen definerede område. Licensen kan tildeles op til fem selskaber med ét fartøj hver.

Kategori: Kendte arter i nye områder med kendte redskaber

Fiskeri: Makrel i Vestgrønland

   

Betingelser: Alle licenshavere til kystnært fiskeri i Vestgrønland skal kunne opnå licens til dette forsøgsfiskeri. Det kystnære fiskeri er fritaget for prøveindsamling til Grønlands Naturinstitut.

Der gives tilladelse til havgående fiskeri i Vestgrønland uden mængdebegrænsning.

Kategori: Kendte arter i nye områder med kendte redskaber

Fiskeri: Sild, lodde og blåhvilling i Vestgrønland med not og trawl

Betingelser:

Havgående

Udenskærs fiskeriet efter sild, lodde og blåhvilling i Vestgrønland med not og trawl er uden mængdebegrænsning.

Kystnært

Der kan i dette fiskeri dispenseres fra Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri (Licensbekendtgørelsen) vedrørende størrelse af fartøjer, der kan benyttes i det indenskærs område. Således kan fartøjer på 75 BRT/120 BT få tilladelse til fiskeriet.

Kategori: Udforskning af kendte arter i delvis ukendte områder med kendte redskaber

Fiskeri: Fiskeri efter hellefisk, torsk, helleflynder, brosme og andre arter havgående i Nordøstgrønland nord for 69N med line, trawl, garn, tejner og faststående garn.

Betingelser: Det havgående forsøgskvote er på 1.000 tons til fiskeri med line, trawl, garn, tejner og faststående garn. Fiskeriet skal foregå fra basislinjen og ud til EEZ. Der må ikke anvendes garn på dybder over 200 meter.

Kvoten fordeles til to selskaber, som hver får tildelt en kvote på 500 tons, hvoraf 200 tons må være hellefisk. For at forenkle kontrollen deles kvoterne i to, således at licensmodtagere får en blandingslicens på 300 tons og en på 200 tons hellefisk.

 

Kategori: Udforskning af ukendte områder

Fiskeri: Rejer i Nordøstgrønland nord for 67N

Betingelser: Kvoten er en særskilt kvote ud over den almindelige TAC på 500 tons rejer nord for 67N. Licensen tildeles ét selskab med ét fartøj.

Kategori: Udforskning af kendte og ukendte arter i delvis ukendte områder med kendte redskaber

Fiskeri: Blandingsfiskeri i Østgrønland med tejner

Betingelser: Blandings forsøgsfiskeriet er uden mængdebegrænsning, dog må der maksimalt fiskes på 1.000 tons snekrabber. Licensmodtagere vil modtage en blandingslicens uden mængdebegrænsning samt en licens til snekrabber med mængdeangivelse. Licenserne kan kun tildeles sammen. 

Forsøgsfiskeriet må kun foregå med tejner. Departementet for Fiskeri og Fangst bibeholder retten til at justere licensbetingelserne løbende, herunder angivelse af mindstemål for maskestørrelse. Dette gøres som en foranstaltning mod store og utilsigtede mængder bifangst.   

Jævnfør Grønlands bilaterale aftaler kan en mængde snekrabber reserveres til Færøerne.

De resterende 500 tons snekrabber fordeles mellem op til to grønlandske selskaber med ét fartøj hver. Når en aktør har opfisket sin kvote på snekrabber stoppes fiskeriet.

Kategori: Udforskning af ukendte arter i ukendte områder med kendte redskaber

Fiskeri: Guldlaks

Betingelser: Forsøgsfiskeriet efter guldlaks er på 3.500 tons. Kvoten gælder både Øst- og Vestgrønland. Licensen kan kun tildeles sammen med licens til torsk og rødfisk i samme områder.

Af denne kvote kan en mængde reserveres til EU jf. Fiskeripartnerskabsaftalen.

Den reserverede grønlandske mængde fiskes uden mængdebegrænsning, og at fiskeri efter guldlaks skal stoppe så snart en aktør har opfisket sin kvote af torsk eller rødfisk.       

Kategori: Udforskning af ukendte arter i delvis ukendte områder med kendte redskaber

Fiskeri: Tobis

Betingelser: Udenskærs kvoten er på 3.000 tons tobis. De almindelige betingelser for bifangst skal følges. Kvoten gælder for både Øst- og Vestgrønland.

Kategori: Udforskning nye arter i nye områder med kendte redskaber

Fiskeri: Polartorsk og Istorsk i Vestgrønland

Betingelser: Kvoten er på 5.000 tons af hver art. Der gives tilladelse til fiskeri med trawl, not og tejner.

Kategori: Udforskning af ukendte arter i delvis ukendte områder med nye metoder og redskaber

Fiskeri: Mesopelagiske arter (sølvøkse, laksesild og lysprikfisk)

Betingelser: Blandingskvoten på mesopelagiske arter er uden mængdebegrænsning.

Kategori: Udforskning af ukendte arter i delvis ukendte områder med kendte redskaber

Fiskeri: Blæksprutter kystnært i Vest- og Østgrønland

Betingelser: Kvoten er uden mængdebegrænsning. Licens skal kunne tildeles aktører som allerede har licens til kystnært torsk og helleflynder. Licensen gøres betinget af, at der er tilgængelige mængder af både torsk og hellefisk. Ved fuld kvoteudnyttelse af enten torsk eller hellefisk ophæves licensen til blæksprutter.

Der kan ansøges om licens til de oprettede forsøgsfiskerier senest 1. februar 2018. Der skal ansøges ved hjælp af ansøgningsskema til forsøgsfiskerier.

Licens til forsøgsfiskeri gives efter ansøgning. Licenser til forsøgsfiskeri tildeles udelukkende til grønlandske selskaber. Der vil være øvrige anvisninger for fiskeriet fra Grønlands Naturinstitut og Departementet for Fiskeri og Fangst. Der skal udarbejdes en rapport om forsøgsfiskeriet efter dets afslutning.

Hvis man ønsker at få tilladelse til et forsøgsfiskeri, som ikke nævnes her, kan man rette henvendelse til Departementet for Fiskeri og Fangst, apnn@nanoq.gl.

Ansøgsningsskema til forsøgsfiskeri findes HER

Guide til ansøgning om forsøgsfiskerier findes HER

Nærmere oplysninger kan hentes i følgende link:

http://www.businessingreenland.gl/da/Fiskeri,-Fangst-og-Landbrug/Fiskeri-og-fiskerikontrol/Fiskeri