Fiskere og fangere får legater fra fonde

Fiskefartoej Carl Egedes fond og Augo Lynges mindelegat overrækker i dag fem legater, på årets korteste dag, den 21. december.
To legater tilgår fiskere og fangere, en til mindesten for afdøde fiskere og fangere, og en legat til en hustru til afdød fisker og fanger.
Overrækkelserne sker ved sammenkomst på det lokale kommunekontorer eller bygdebestyrelsens lokaler.
Legatmodtagerne får tildelt hædersdiplomer med beløb på 5.000 og 6.000 kroner.
Følgende får legater fra Carl Egedes fond:
  • Aqqalunnguaq Tobiassen, Qaarsut – 6.000 kroner
  • U.K.A.P.P, Upernavik Kujalleq, mindesmærke – 5.000 kroner
  • Gravsten for Søren Noahsen, Qaqortoq - 5000 kroner
  • Ellen Kielsen Noahsen, hustru til afdød fisker og fanger Søren Noahsen, Qaqortoq – 6.000 kroner
Følgende får legat fra Augo Lynges mindelegat:
  • Svend Peter Petersen, Uummannaq – 6.000 kroner
Modtagerne af hædersdiplomet er indstillet af de lokale fisker- og fangerforeninger gennem de respektive kommunalbestyrelser, som godkender og videresender indstillingerne.
Carl Egede legatets formål er at yde støtte til følgende personer, der er eller har været hjemmehørende i Grønland:
1. Efterladte efter omkomne fiskere og fangere,
2. foregangsmænd inden for fisker- og fangererhvervet,
3. gamle fiskere og fangere,
4. fiskere og fangere, der er kommet til skade under udøvelse af deres erhverv,
5. mindesmærker for døde foregangsmænd indenfor fisker- og fangerhvervet,
6. i særlige tilfælde kan der ydes støtte til fiskere og fangere, især de unge, efter fondens skøn.
Augo Lynges Mindelegatets formål er at yde anderkendelse i form af belønning eller præmie til unge, der hjemmehørende i Grønland, og som i særlig grad har udvist interesse, flid og initiativ indenfor fisker-, og fanger- eller fåreavlererhvervet.

Bestyrelsen for fondene, som består af Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Karl-Kristian Kruse og formand for KNAPK, Henrik Sandgreen, besluttede ved møde den 11. december 2017, at hædre gamle fiskere og fangere samt foregangsmænd indenfor fisker- og fangererhvervet, som er indstillet.

Kontaktpersoner: Niels Lyberth Email: nily@nanoq.gl eller Johanne Jeremiassen, Departementet for Fiskeri og Fangst. Email: jjer@nanoq.gl