Håb om mere økonomisk tryghed til de lavestlønnede børnefamilier

Baggrunden for forbedringerne

Børnefamiliernes vilkår er et højt prioriteret område for Naalakkersuisut. Derfor er der også taget en række initiativer for at forbedre børnefamiliernes økonomiske vilkår ved efterårssamlingen. Heriblandt en reform af boligsikring og børnetilskud.

De nye regler for boligsikring og børnetilskud, som træder i kraft i 2018, vil give børnefamilierne i lav- og mellemindkomstgrupperne et mærkbart økonomisk løft. Samtidig sikrer de nye regler, at borgere, der har været udsat for en alvorlig social begivenhed, som for eksempel bortfald af en ægtefælle, ikke må gå fra hus og hjem, men kan fastholde sin bolig. 

De nugældende regler har været kritiseret længe og fra flere sider. Og med rette. Det er bl.a. blevet påpeget, at en lønstigning på 1,5 kr. i timen vil give en SIK’er færre penge mellem hænderne, fordi boligsikringen og børnetilskuddet falder mere end lønnen stiger. Det er ganske enkelt ikke logisk. Mere i løn skal også give flere penge til rådighed.

”Jeg er glad for at Naalakkersuisut med denne reform har kunnet sikre mærkbare forbedringer til børnefamilier og de svageste” udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender Sara Olsvig 

Ændringerne af reglerne giver en mærkbar forbedring for børnefamiliernes økonomi, særligt for lav og mellemindkomsterne, fordi det udbetalte børnetilskud og boligsikringen hæves. Samtidigt sikrer de nye regler, at en ekstra krone i timen ikke betyder færre penge mellem hænderne, men derimod et større økonomisk råderum.

Nedenfor er vist et par eksempler på børnefamiliers indkomst før og efter ændringen af reglerne.

 

Eks. 1: Enlig med 2 børn. Egenindkomst på 178.000 og årlig husleje 48.000 kr.

 

Kr.

Gammel ordning

Ny ordning

 

Skattepligtig indkomst før skat

178.000

178.000

 

Aktuel indkomst før skat

168.000

168.000

 

Børnetilskud

11.462

16.044

 

Boligsikring

16.320

29.856

 

Samlet indkomst før skat

205.782

223.900

 

Indkomst pr. måned før skat

                                17.149

                                     18.658

 

Samlet indkomst efter skat

155.382

173.500

 

Indkomst pr. måned efter skat

                                  12.949

                                     14.458

 

Eks. 2: Par med 4 børn. Egenindkomst 250.000 kr. og årlig husleje 72.000 kr.

 

Kr.

Gammel ordning

Ny ordning

 

Skattepligtig indkomst før skat

250.000

250.000

 

Aktuel indkomst før skat

230.000

230.000

 

Børnetilskud

12.744

30.408

 

Boligsikring

27.360

33.624

 

Samlet indkomst før skat

290.104

314.032

 

Indkomst pr. måned før skat

                                24.175

                                     26.169

 

Samlet indkomst efter skat

233.824

257.752

 

Indkomst pr. måned efter skat

                                19.485

                                     21.479

 

 

Kommunerne arbejder hårdt for at igangsætte de ændrede regler for udbetaling af boligsikring og børnetilskud

Kommunerne er i fuld gang med at genberegne boligsikring og børnetilskud for borgerne efter de nye regler, der træder i kraft den 1. januar. Alle modtagere af boligsikring og børnetilskud vil modtage et brev i de kommende dage 

Brevene til ydelsesmodtagerne er på vej, men de kan være forsinkede pga. det store arbejdspres i kommunerne. Kommunerne har kun haft kort tid til at gennemføre de nye ændringer, der blev vedtaget endeligt den 16.-18. november. Kommunerne har derfor haft en stor opgave med så hurtigt som muligt at få ændringerne gennemført.

”Familier som oplever ændringer vil samlet set få en forbedring. Jeg håber, at ændringerne vil give mere tryghed for de mange familier som vil få en mærkbart bedre økonomi af disse ændringer. Jeg takker kommunerne for at knokle med at få indført ændringerne hurtigst muligt”, siger Naalakkersuisoq Sara Olsvig. 

Ændringerne betyder, at børnetilskuddet stiger mærkbart, mens boligsikringen er uændret eller sættes ned for nogle børnefamilier. En del af det tilskud, der ydes til børnefamilier flyttes således fra boligsikringen til børnetilskuddet, så familierne selv kan beslutte om man vil bruge tilskuddet til boligen eller til andre formål rettet mod børnene. De to ydelser skal ses i sammenhæng. Det samlede billede vil derfor først vise sig, når både boligsikring og børnetilskud er beregnet.

Det har været prioriteret højt for Naalakkersuisut at modernisere reglerne for udbetaling af børnetilskud og boligsikring, og det har været tiltrængt. 

Ændringen af reglerne for børnetilskud og boligsikring er et af flere elementer i Naalakkersuisuts fortsatte arbejde for at sikre bedre vilkår for børnefamilierne og dem der gerne vil yde en ekstra indsats på arbejdsmarkedet

For yderligere oplysninger kontakt – Julie Præst Wilche tlf 551190