Fangstperioder og -kvoter for moskusokser - Vinter 2018

Hermed meddeles fangstperioder og -kvoter for moskusokser - Vinter 2018. Da der ikke har været officielle tællinger af rensdyr og moskusokser i adskillige år, foreligger der ingen rådgivning fra Grønlands Naturinstitut. Det er først nu, at Grønlands Naturinstitut i løbet af vinteren 2018 har planer om rensdyr-tællinger i Region 2 – Sisimiut-Kangerlussuaq – og Region 3 – Akia-Maniitsoq og derfor vil vinterfangst af moskusokser kun forløbe til og med 15. februar 2018.

 

Moskusokser

1.         Forvaltningsområde Maniitsoq: Vinterfangst 2018 af moskusokser for erhvervsfangere og fritidsjægere starter 10. januar 2018 og forløber til og med 15. februar. Moskusoksekvoten i Fangstområde 1 er åben og motoriseret kørsel er forbudt. Vinterfangst 2018 af moskusokser er i Fangstområde 2 vil være lukket. Erhvervsfangst af moskusokser i Fangstområde 3 starter 10. januar 2018 og forløber til og med 15. februar. Kvoten i Fangstområde 3 er på 800 moskusokser fordelt på 480 tyre og 320 køer. Efter samråd med de berørte kommuner, vil kvoten blive fordelt. Motoriseret transport af fangst er tilladt i Fangstområde 3.

2.         Forvaltningsområde Sisimiut: Vinterfangst af moskusokser er lukket.

3.         Moskusokseregion Ivittuut: Vinterfangst af moskusokser er lukket.

4.         Moskusokseregion Sigguk: Vinterfangst af moskusokser er lukket.

5.         Forvaltningsområde Ittoqqortoormiit: Vinterfangst 2018 af moskusokser for erhvervsfangere og fritidsjægere vil forløbe i hele marts med kvote på 60 moskusokser.

6.         Forvaltningsområde Qaanaaq: Vinterfangst 2018 af moskusokser i Inglefield og Prudhoe Land samt Kap Atholl vil for erhvervsfangere og fritidsjægere, som allerede besluttet, forløbe til og med 15. april og der er her tale om de resterende moskusokse-kvoter for Inglefield Land, Prudhoe Land samt Kap Atholl fra Efteråret 2017.

 

Begrundelser: På baggrund af minimumstælling af moskusokser i Ivittuut i Juni 2017 skal der ikke være vinterfangst af moskusokser i 2018.

Moskusokserne i Forvaltningsområde Sisimiut er blevet færre og færre og derfor er vinterfangst af moskusokser lukket.

Moskusoksetælling i Fangstområde 2 ved Kangerlussuaq i løbet af vinteren 2017 samt erfaringer med midlertidig lukning i vintrene 2015 og 2016 er grundlag for lukning i vinteren 2018.

 

Minimumsællinger af moskusokser har desuden klarlagt i hvor stort et omfang moskusoksernes antal i Fangstområde 3 vedvarende er gået tilbage og derfor er der køns- bestemt kvotering.

 

Antallet og kønsfordelingen af moskusokserne på Sigguk kendes ikke og der er derfor ikke grundlag for at tage beslutninger om vinterfangst af moskusokser.

 

Det understreges, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre motoriserede køretøjer til forfølgning samt fangst af moskusokser.

 

Kravet om at fritidsjagtbevis skal være betalt inden 1. maj 2017 er gældende. Ligesom kravet om, at licenser til fritidsjagt kun kan tildeles personer, som er tilmeldt et folkeregister i Grønland og har haft folkeregisteradresse i Grønland i de seneste 2 år er gældende.

 

 

Bilag 1: Jagtperioder ogkvoter i de enkelte regioner.

Bilag 2: Moskusoksebestandei Grønland.

Bilag 3: Fangstområde 1, 2og 3 for moskusokser i Forvaltningsområde Maniitsoq.

Bilag 4: MoskusokseregionInglefield Land og Prudhoe Land.

 

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri og Fangst, tlf.: 34 53 04, e-mail: Amalie@nanoq.gl eller AC fuldmægtig Nuka Møller Lund, tlf. 345345, email: numl@nanoq.gl