2018 kvoter på hvid- og narhvaler

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst har godkendt fordeling af kvoter for hvid- og narhvaler. Fordelingen af kvoterne for hvid- og narhvaler sker på baggrund af biologisk rådgivning gældende for perioden 2016-2020 og en høringsproces.

Kvoter for hvidhvaler er uændrede i forhold til 2017. Der er mindre justeringer i kvoterne for narhvaler. Der er ingen politisk besluttet ekstra kvote i år til Østgrønland, samt en ophævelse af ekstra kvote på 20 til Upernavik Kujalleq og Kangersuatsiaq i zone 4. Derfor får zone 4 fuld råderet over deres kvote. I zone 3 er der som i 2017 tilsidesat af 20 af den samlede kvote på 70 til traditionel fangst med qajaq til Kullorsuaq og Nuussuaq. Der kan dog på et senere tidspunkt forekomme justeringer på narhvalkvoterne i zone 3.

Kvoterne for narhval, forbliver uændret i Zone 1, 2 og 5, da APN ikke har modtaget ny rådgivning for områderne, jf. bilag 1 beskrivelse af grænser i fangstområderne samt kortbilag.

Tabel 1: Narhvaler Vestgrønland opgjort per forvaltningsområde.

Forvaltningsområde

Zone

Kvote 2017

Kvote 2018

Etah

1

5

5

Qaanaaq

2

98

98

Savissivik

3

18

18

Upernavik

62*+(20)

52

Uummannaq

4

134

154

Ilulissat

5

85

5

Qeqertarsuaq

80

Qasigiannguit

Aasiaat

Kangaatsiaq

Sisimiut

6

6

Maniitsoq

Nuuk

2

2

Paamiut

Narsaq

4

4

Qaqortoq

Nanortalik

Total Vestgrønland

 

434

424

*Politisk besluttet ekstrakvoter.

Tabel 2: Narhvaler Østgrønland opgjort per forvaltningsområde

Forvaltningsområde

Zone

Kvote 2017

Kvote 2018

Ittoqqortoormiit

7

50 + 8* = 58

50

Tasiilaq

6

16 + 24*= 40

16

Total Østgrønland

 

66 + 32*= 98

66

*Politisk besluttet ekstrakvoter.

Tabel 3: Hvidhvaler i Vestgrønland opgjort per forvaltningsområde

Forvaltningsområde

Zone

Kvote 2017

Kvote 2018

Qaanaaq

2

20 – teknisk kvote over 5 år*

20 – teknisk kvote over 5 år*

Savissivik

3

Upernavik

250

170

Uummannaq

4

Ilulissat

5

Qeqertarsuaq

80

Qasigiannguit

Aasiaat

Kangaatsiaq

Sisimiut

50

50

Maniitsoq

Nuuk

12

12

Paamiut

Narsaq

8

8

Qaqortoq

Nanortalik

Total

 

340

340

* Qaanaaq er blevet tildelt en teknisk kvote på 100 hvidhvaler fordelt over 5 år.

Olympisk fangst af hvidhvaler

Departement for Fiskeri og Fangst tillod i 2017 på forsøgsbasis olympisk fangst af hvidhvaler i Grønland i Vestgrønland. Kommunerne skal meddele APN om hvorvidt de er interesserede i at ordningen fortsætter i 2018, jf. dog § 9.

Fordeling af kvoter mellem forvaltningsområder i 2018

Kvoterne til hvid- og narhvaler fordeles til kommunerne, som træffer afgørelse om, hvorledes disse anvendes. I forbindelse med fordelingen af kvoterne, skal der tages hensyn til de enkelte bestandsafgrænsninger. F.eks. kan Qaasuitsup Kommune selv træffe afgørelse om, hvor stor del af kommunens samlede kvote kan anvendes til lokalområdets selvforsyning eller til omstrejfende dyr indenfor bestands-afgrænsningerne.

Kommunalbestyrelsen bruger den samme procent (%) tildeling mellem fritids- og erhvervsfangere for restkvoten som for kvoten for 2017. Jf. § 9, stk. 3 og stk. 4 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 27. januar 2017 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler, kan kommunalbestyrelsen tildele fritidsfangere i Vestgrønland 0-10 % af forvaltningsområdets kvote på hvid- og narhvaler, og 0-15 % i Østgrønland.

Lovgrundlag

I forbindelse med fangst af hvid- og narhval er de nærmere bestemmelser beskrevet i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 27. januar 2017 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhval.

Overføring af ubrugte kvoter – ”Carry-over”

Ikke-opfangede restkvoter fra året før kan overføres til næste kvoteår. Det er den ikke-akkumulerende metode, som anvendes.

De endelige fangsttal for 2017 vil blive optalt efter 31. januar 2018, hvorved der kan forekomme justeringer i forhold 2018 kvoterne.

For nærmere information kontakt afdelingschef Amalie Jessen, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl