Grønland fastholder sine kvoter i færøsk farvand

Torsk

Grønland og Færøerne har opnået enighed om grønlandsk fiskeri i færøsk farvand og Færøernes fiskeri i grønlandsk farvand. 

 

Efter to dage i København med forhandlinger på embedsmandsplan enedes parterne om at forlænge den nuværende aftale til også at gælde for 2018.

Dette betyder, at Grønland i 2018 modtager 13.000 tons blåhvilling fra Færøerne, mens Grønland også kan fiske sin NEAFC kvote på 7.515 tons i færøsk farvand. Dette giver Grønland en samlet blåhvillinge-kvote i færøsk farvand på 20.515 tons

Færøerne fastholder således sine kvoter i Grønlandsk farvand, se nedenstående tabel.

De grønlandske redere og erhvervslivets repræsentanter, som deltog i forhandlingerne, vurderer sammen med Departementet for Fiskeri og Fangst at fiskeriaftalen med Færøerne er meget tilfredsstillende.

Yderligere oplysninger kontakt chefkonsulent Emanuel Rosing på e-mail: emro@nanoq.gl

Art

Grønland i Færøerne (tons)

Færøerne i Grønland (tons)

Blåhvilling

13.000

 

 

7.515 (adgang til NEAFC kvote)

 

Sild

2.500

 

Hellefisk (Nordvest)

 

100

Hellefisk (Østgrønland)

 

325

Torsk (Østgrønland)

 

1.225

Brosme (Østgrønland)

 

475

Krabber (Østgrønland)

 

500