Regionale fordeling af kvoter for grønlandshvaler for kvoteåret 2018

Kvote for grønlandshval i Vestgrønland for 2018 er på 4 dyr (2 + overførsel af 2 dyr fra ikke opfanget kvote fra 2017). Fortrinsvis fartøjer hjemmehørende i Disko Bugt med teknisk godkendelse til grønlandshvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. april – 31. december. Fordeling af kvoter er godkendt af medlemmet af Naalakkersuisut for Fiskeri og Fangst.

Grønlandshval

For sikring af fangstudøvelse på forsvarlig vis vil der som i tidligere år blive stillet krav, der kræver tæt samarbejde mellem Selvstyre, Kommune og fangerne.

Grønlandshval 2018

 

 

Vestgrønland*§

Fangst 2017

Kvote 2018 (2017)

Ilulissat

0

 

 

4 (4)

Aasiaat

0

Kangaatsiaq

0

Sisimiut

0

Maniitsoq

0

Nuuk

0

Paamiut

0

* Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Narsaq og Nanortalik har per 1. januar 2018 ingen godkendte harpunkanonfartøjer

§ Fartøjer hjemmehørende i Qeqqata og Sermersooq kan ligeledes efter ansøgning til APN deltage i fangsten i Disko Bugt

Grønlands kvoter for fangst af store hvaler fastsættes i henhold til rådgivning fra Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), der har kvotebesluttende kompetence. En 4-årig blokkvote gælder i perioden 2015-2018 for finhval, grønlandshval, pukkelhval og sildepisker i Vestgrønland samt sildepisker i Østgrønland. Næste møde i IWC er planlagt til september 2018. Efter hvert kvoteår vil der ske en evaluering således, at det kommende kvoteår tilpasses efter evt. ny rådgivning og overskredne kvoter.

Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)

Fangst af store hvaler skal foregå jvf.:

  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 22. december 2014 om beskyttelse og fangst af store hvaler –
  • Selvstyret bekendtgørelse nr. 12 af 16. juli 2010 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler.

For yderligere oplysninger, kontakt: Afdelingschef Amalie Jessen, tlf: 34 53 04, email: amalie@nanoq.gl