Grønlandske virksomheder og myndigheder registreres i CVR

Upernavik

1. januar 2018 nedlægges Det Grønlandske Erhvervsregister(GER). Fra 1. januar 2018 anvendes det Centrale Virksomhedsregister (CVR) i Danmark. Ændringen bliver gældende for de grønlandske virksomheder og grønlandske offentlige myndigheder, samt de udenlandske selskaber, der er oprettet i GER, og for virksomheder mv. der skal registreres efter 1. januar 2018.

Grønlandske virksomheder og selskaber i det grønlandske erhvervsregister (GER) migreres (flyttes) automatisk over i CVR. De grønlandske virksomheder og myndigheder vil derefter fremgå af CVR med CVR-nummer, branche, produktionsenheder, virksomhedsdeltagere mv. på linje med tilsvarende danske virksomheder. Det bliver samtidigt muligt at tilgå virksomhedsoplysninger på grønlandsk på samme måde, som CVR i dag kan tilgås på engelsk.

De grønlandske virksomheder vil få deres egen grønlandsk-sprogede selvbetjeningsløsning på Virk.dk, hvor der kan registreres enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, kommanditselskaber, partsrederier, fonde og foreninger. Den nye løsning bliver en selvbetjeningsløsning. Skattestyrelsen vil frem til 31. december 2020 være behjælpelig med oprettelser og ændringer i CVR efter behov.

De grønlandske kapitalselskaber (A/S og ApS mv.) er allerede i dag, udover at være registreret i GER, også registeret i CVR med et såkaldt registreringsnummer. Selskaberne vil fra 1. januar 2018 få et CVR-nummer, som vil blive offentliggjort i CVR på Virk.dk, herudover vil registrering og offentliggørelsen af grønlandske kapitalselskaber ikke ændre sig.

Inden flytningen af GER til CVR pr. 1. januar 2018, vil de nuværende branchekoder GB2000 blive konverteret til de danske branchekoder DB07. Denne konverteringsnøgle vil være at finde på Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl og www.ger.gl

Baggrund

Baggrunden for sammenlægningen af de to registre findes i rapporten ”Fremme af kommercielt erhvervssamarbejde mellem Grønland og Danmark” fra 2015. En af rapportens 12 anbefalinger gik på, at Danmark og Grønland i højere grad bør samarbejde om virksomhedsregistrering med det formål at give grønlandske virksomheder øgede muligheder for at indberette og kommunikere digitalt.

Fakta

  • Inatsisartut har vedtaget Inatsisartutlov nr. 33 af 28. november 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister.
  • 1. januar 2018 lukkes Grønlands eksisterende erhvervsregister (GER) og data flyttes over i CVR.
  • GER indeholder i dag ca. 6000 aktive juridiske enheder, hvoraf godt halvdelen er enkeltmandsvirksomheder og ca. 1000 er kapitalselskaber. De resterende er registreret med en række andre virksomhedsformer fra interessentskaber, kommanditselskaber og fonde til offentlige enheder. Enhederne er registreret i GER med et GER-nummer, og det er disse, der nu tildeles et CVR-nummer.
  • Når GER flyttes over i CVR, vil de registrerede virksomheder, selskaber og myndigheder bibeholde deres nuværende GER-nummer, som blot konverteres til et CVR-nummer. Oplysninger om grønlandske virksomheder vil blive offentliggjort i CVR på Virk.dk på lige fod med danske virksomheder.

 

For yderligere oplysninger, kontakt procesorienteret konsulent i Skattestyrelsen, Lars Bo Lauridssen på telefon +299 34 65 82 eller e-mail labo@nanoq.gl.