Kvoter for pukkelhvaler for kvoteåret 2018

Den totale kvote for Vestgrønland for 2018 er på 12 dyr (10 + overførsel af 2 dyr fra ikke opfanget kvote fra 2017). Fartøjer med teknisk godkendelse til pukkelhvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. januar – 31. december. Fordeling af kvoter er godkendt af medlemmet af Naalakkersuisut for Fiskeri og Fangst.

Kvoter for pukkelhvaler i Vestgrønland:
Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq og Nanortalik har per 1. januar 2018 ingen godkendte harpunkanonfartøjer, så pukkelhval fanges udelukkende fra Disko Bugt og sydover.
Kvoten på pukkelhval i Vestgrønland tildeles kun harpunkanonfartøjer, der fanger på en enkelt bestand. Kvoten er i tidligere år fordelt af APN på de fire nuværende storkommuner, der herefter via lodtrækning eller turnusordning fordeler kvoten indenfor kommunen til fartøjer i hjemmehørende forvaltningsområder. I 2018overgås til en samlet vestgrønlandsk kvote, således som for finhval, sildepisker (harpunkanonfartøjer) og grønlandshval.

Fordelingen er præsenteret i tabellen nedenfor:
Pukkelhval 2018      
Pr. 11.12 2017    
Vestgrønland
Fangst / Kvote 2017 
  Kvote 2018
Avannaata
 0 / 3
 
Qeqertalik
 0 / 3
 
Qeqqata
 0 / 3
 12
Sermersooq  1 / 4
 
Kujalleq  1 / 2
 

Grønlands kvoter for fangst af store hvaler fastsættes i henhold til rådgivning fra Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), der har kvotebesluttende kompetence. En 4-årig blokkvote gælder i perioden 2015-2018 for finhval, grønlandshval, pukkelhval og sildepisker i Vestgrønland samt sildepisker i Østgrønland. Næste møde i IWC er plan-lagt til september 2018. Efter hvert kvoteår vil der ske en evaluering således, at det kommende kvoteår tilpasses efter evt. ny rådgivning og overskredne kvoter.
Høring om fordeling af grønlandshvaler og sildepiskere vil ske i første halvdel af januar 2018.

Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)
Fangst af store hvaler skal foregå jvf.:
  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 22. december 2014 om beskyttelse og fangst af store hvaler –
  • Selvstyret bekendtgørelse nr. 12 af 16. juli 2010 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler.

For yderligere oplysninger, kontakt:
Afdelingschef Amalie Jessen, tlf: 34 53 04, email: amalie@nanoq.gl