TAC for forskellige fiskearter 2018

Naalakkersuisut vedtog fredag, den 8. december 2017, at hellefiskekvoterne fastholdes på samme niveau som i 2017. Makrelkvoten for næste år er på 66.365 tons.

Hellefisk, kystnært
Naalakkersuisut besluttede, at hellefiskekvoterne for 2018 til
forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten skal forblive det samme som i år.
9.500 tons i forvaltningsområderne Upernavik og Uummannaq, og 9.200 tons i forvaltningsområde Diskobugten.

Den biologiske rådgivning til det kystnære fiskeri efter hellefisk i områderne Upernavik, Uummannaq samt Diskobugten er to-årig, for årene 2017 og 2018.

For området Diskobugten er rådgivningen 6.400 tons for 2017/2018, hvilket er 1.600 tons mindre i forhold til rådgivningen i 2015/16.

For området Uummannaq er den biologiske anbefaling 6.500 i 2017/2018, som er en stigning på 500 tons i forhold til rådgivningen i 2015/16.

Endelig for området Upernavik er rådgivningen maksimalt 6.300 tons for 2017/18, hvilket er den samme rådgivning som for 2015/16.

Hellefisk, udenskærs
Ifølge rådgivningen i 2018 fanges 7.575 tons hellefisk i den grønlandske del af Davisstrædet. Bestanden deles ligeligt mellem Canada og Grønland, dvs. begge lande kan fiske 7.575 tons i hver deres del af Davisstrædet.
De 1.500 tons som Naalakkersuisut i 2014 gjorde 100 procent landingspligtige vil fortsat være landingspligtige for, at fastholde den beskæftigelse som er blevet skabt i Maniitsoq.

Torsk, indenskærs
Den kystnære torskekvote er på 36.500 tons i 2018. Ifølge den biologiske anbefaling må fiskeriet ikke overstige 13.952 tons, hvilket er en stigning på 1.573 tons fra 2017.

Makrel
Makrelkvoten i 2018 er sat til 66.365 tons. Dette ligger indenfor rimelighedens grænser, samt bidrager til at sikre Grønland en god historik med dokumenteret fiskeri frem mod næste forhandlingsrunde.

Se i øvrigt de andre fiskearter i tabellen.

Kontaktperson: Kunuk Holm, afdelingschef, Departementet for Fiskeri og Fangst. Email: kunh@nanoq.gl