Fiskeriaftale med Rusland genforhandlet for 2018

Stemningsbillede

Grønland og Rusland har indgået en aftale om fiskeri for 2018, som danner grundlag for det grønlandske fiskeri i russisk farvand og det russiske fiskeri i grønlandsk farvand i det kommende år.

De russiske kvoter på hellefisk og rødfisk i Østgrønland nedsættes med 200 tons for hellefisk og 50 tons for rødfisk.

De russiske kvoter på hellefisk i Vestgrønland nedsættes desuden med 100 tons syd for 68o00 N, mens niveauet nord for 68o00 N fastholdes på samme niveau som sidste år.

Grønland modtager i 2018 50 tons ekstra kuller i Barentshavet, mens mængden af torsk til Grønland reduceres med 600 tons grundet den nedadgående biologiske rådgivning. Grønland fastholder samtidig en kvote på 500 tons rejer i Barentshavet. Rejekvoten blev en del af aftalen i 2015 og er fastholdt på samme niveau siden.

Erhvervslivets repræsentanter og Departementet for Fiskeri og Fangst vurderer, at aftalen mellem Grønland og Rusland er af stor værdi for begge lande, da den er med til at sikre helårsbeskæftigelse for begge landes fiskeflåder. Protokollen baserer sig på fiskeriaftalen mellem Grønland og Rusland af 7. marts 1992.

Forhandlingerne om fiskerirelationerne for 2018 mellem Grønland og Rusland blev gennemført på embedsmandsplan i København i dagene 4. og 5. december 2017.

Departementet for Fiskeri og Fangst indgik aftale om fiskeri mellem Grønland og Rusland for 2018, den 5. december 2017.

Nedenfor følger tabel for 2018-protokollen, samt mængder fra tidligere år i tons:

 

For yderligere oplysning kontakt: Chefkonsulent Emanuel Rosing, emro@nanoq.gl