Vestnordisk Samarbejde

Af Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug Suka K. Frederiksen

I forbindelse med vores høj-niveau konference ”SDGs in the Arctic – Local and Global perspectives” den 1. december 2017 i København, som Udenrigsministeren og undertegnede var medværter på, vil jeg gerne komme med nogle bemærkninger.

Jeg er ansvarlig Naalakkersuisoq for Grønlands Udenrigsanliggender og vælger derfor at ikke kommentere på andre landes udenrigspolitiske prioriteter.

Arktiske anliggender er en afgørende international prioritet for Naalakkersuisut og Grønland. Kongerigets arktiske politik er derfor afgørende for Grønland, og det er derfor naturligt, at jeg som Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug aktivt bidrager til, at denne politik også afspejler de grønlandske prioriteter på området.

Dette kræver en aktiv indsats, herunder ved blandt andet deltagelse i arrangementer som SDG konferencen om Arktis som foregik den 1. december 2017.

Det internationale arbejde med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling handler om os alle og de kommende generationer. Verdensmålene berører Grønland på mange områder og Naalakkersuisut støtter dette arbejde, hvorfor vi på Naalakkersuisuts vegne deltog.

Det er ikke nogen hemmelighed at vi er uenige med den danske regering på en række punkter, Jeg forstår på mange måder min færøske kollega, men vi har valgt at håndtere situationen anderledes.
Som Naalakkersuisoq finder jeg det vigtigt at være løsningsorienteret på mine områder og jeg stiller derfor spørgsmålstegn ved Udenrigsministeriets tolkning af Selvstyreloven ift. den fælles vestnordiske samarbejdsaftale indgået i august 2017. Politisk synes jeg ikke man fra dansk side af har håndteret dette ud fra en fornuftig og hensigtsmæssig måde.

På det administrative plan har vi allerede fin kontakt med Udenrigsministeriet og arbejder på at finde en løsning. Vi har allerede meddelt Udenrigsministeriets vores holdning, hvorfor vi så må tage sagen op bilateralt med Udenrigsministeriet og dette vil vi fortsætte med at gøre.

For yderligere information kontakt Kst. Departementschef Jacob Isbosethsen +299345152