Stop for fiskeri efter krabber i forvaltningsområde Upernavik

Det skal hermed meddeles, at fiskeriet efter krabber i Upernavik forvaltningsområde stopper onsdag den 13. december kl. 23.59, hvor alle redskaber skal være taget op, da krabbekvoten på 225 tons er nær opfiskning. Onsdag d.13. december bliver også sidste indhandlingsdag.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse hos: Mads Nedergaard, Grønlands Fiskerilicenskontrol

Email: mads@nanoq.gl