Området ved Nuugaatsiaq lukkes midlertidigt for råstofaktiviteter

Område ved Nuugaatsiaq lukkes midlertidigt for råstofaktiviteter på grund af fortsat fare for fjeldskred

Naalakkersuisut har besluttet at lukke et område ved bygden Nuugaatsiaq for råstofaktiviteter indtil videre. Der kan nemlig fortsat være fare for fjeldskred efter det skred og den flodbølge, som ramte området i sommeren 2017. Området som dækker 1964 km2 lukkes midlertidigt med henblik på at sikre den almene befolkning og personer, som er involveret i råstofaktiviteter.

Lukningen af området sker efter indstilling fra Departementet for Råstoffer. Departementets Afdeling for Geologi har kortlagt det nu lukkede område, og vurderer at udførelse af aktiviteter inden for dette område, kan være forbundet med fare ved et nyt fjeldskred samt potentielt kan udløse nye fjeldskred. Vurderingen er blandt andet gennemført på baggrund af en konkret ansøgning om en efterforskningstilladelse i området fra et privat selskab.

Der er endnu sparsomme oplysninger om, hvorfor sommerens fjeldskred blev udløst. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har påbegyndt et projekt, som skal kortlægge risikoen for nye fjeldskred. Departementet for Råstoffer vil på baggrund af dette projekt og eventuelt ny viden om området løbende vurdere, hvorvidt området skal åbnes for råstofaktiviteter.

Indtil en eventuel genåbning af området vil der ikke kunne tildeles nogen form for tilladelse til råstofaktiviteter i området, og udførelse af råstofaktiviteter i området med eller uden tilladelse vil ikke være tilladt.

Information om det lukkede områdes placering og udstrækning kan findes på www.nunagis.gl og licence-map.bmp.gl

For yderligere information kan der tages kontakt til:

Departementschef Jørgen T. Hammeken-Holm, telefon: 346846, e-mail: joeh@nanoq.gl

Eller

Ministersekretær Jane Petersen Lantz, telefon: 346839/597909, e-mail: japl@nanoq.gl

Kort over det lukkede område: