Genforhandling af fiskeriaftalen med EU gennemført

Torsk Departement for Fiskeri og Fangst har med indgåelse af aftale om fiskeri mellem Grønland og EU for 2018 afsluttet den årlige forhandling med EU.

Forhandlingerne om fiskerirelationer for 2018 mellem Grønland og EU blev gennemført på embedsmandsplan i Bruxelles i dagene 27.- 29. november 2017.

Aftalen vil danne grundlag for europæisk fiskeri i grønlandsk farvand i 2018. Aftalen er baseret på Fiskeriprotokollen for 2016-2020, som er en del af Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Grønland og EU.

Aftalen er den tredje under Fiskeriprotokollen 2016-2020, og fiskerimulighederne blev fastsat med udgangspunkt Protokollen med de følgende ændringer for 2018 i forhold til de indikative mængder for Protokollen:
  • EU modtager 300 tons ekstra torsk, hvilket betyder, at EU i alt kan fiske 2.100 tons torsk i Østgrønland i 2018
  • EU modtager 1.054 tons færre rødfisk pga. nedadgående rådgivning på både dybhavsrødfisk og pelagiske rødfisk. Herudover modtager EU 1.350 tons færre rejer i Østgrønland, mens bifangstkvoten også er blevet nedsat med 376 tons.
  • Angående lodde blev EU tilbudt 16.016 tons, hvilket er en nedgang på 3.984 tons i forhold til den indikative mængde. Mængden kan dog ændres i 2018, når der foreligger en opdateret biologisk rådgivning.
Fiskeriaftalen mellem Grønland og EU består dels af en kommercielt baseret fiskeriaftale, dels af Fiskeripartnerskabsaftalen. Den kommercielle del baserer sig på EU-fiskekvoter i grønlandsk farvand, hvorimod Fiskeripartnerskabsaftalen består af bistand til udviklingen af den grønlandske fiskerisektor.

Aftalen har stor værdi for begge parter, og den opnåede aftale med EU skal senere forelægges for Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst til endelig godkendelse.

Den grønlandske delegation blev ledet af chefforhandler Emanuel Rosing fra Departementet for Fiskeri og Fangst og bestod ud over embedsmænd fra departementet også af repræsentanter fra GFLK, Grønlands Naturinstitut, Finansdepartementet og det grønlandske fiskerierhverv.

For yderligere oplysninger kontakt Chefforhandler Emanuel Rosing, e-mail: emro@nanoq.gl

Fiskebestande

Indikative mængder jf. Fiskeriprotokollen

EU fiskerimuligheder 2018

Torsk i ICES V, XII, XIV og NAFO 1F

1.800

2.100

Pelagisk rødfisk i V, XII, XIV og NAFO 1F

2.200

1.496

Demersal rødfisk i ICES XIV & V og NAFO 1F

2.000

1.650

Hellefisk i NAFO 1 – syd for 68O N

2.500

2.500

Hellefisk i ICES V, XII og XIV

5.200

5.200

Rejer i NAFO 1

2.600

2.600

Rejer i ICES XIV & V

5.100

3.750

Lodde i ICES XIV & V

20.000

16.016

Skolæst i ICES XIV & V

100

100

Skolæst i NAFO 1

100

100

Bifangst

1.126

750

NAFO Vestgrønland, ICES Østgrønland.