Historisk aftale om fiskeri i Arktis

Aftalen er historisk, fordi de ti lande har løst et problem, inden det er opstået. Aftalen skal ikke lukke et fremtidigt fiskeri i Arktis, men kommer til at forhindre ureguleret rovfiskeri i et af verdens sidste uberørte havområder.

Forhandlingerne om en fiskeriaftale i Arktis er netop færdige. Ti store fiskerinationer, nemlig de arktiske kyststater Grønland (Kongeriget Danmark for så vidt angår Færøerne og Grønland), Canada, USA, Rusland og Norge sammen med Island, EU, Sydkorea, Japan og Kina er blevet enige om en aftale, der skal forhindre ureguleret fiskeri i det centrale arktiske ocean.

Hvert år bliver isdækket i det arktiske hav mindre og det åbner for muligheden for at fiske i det internationale havområde i Arktis, også kaldet den arktiske højsø. 

Der er endnu ikke noget kommercielt fiskeri i området. Videnskaben om de marine ressourcer i området meget begrænsede, men forskere er enige om, at der ikke vil være fiskbare mængder af fiskebestande i den arktiske højsø i nær fremtid. Klimaforandringer og deraf følgende opvarmning i Arktis går dog stærkt, og derfor er aftalen nødvendig for at være på forkant med udviklingen.

Aftalen er historisk, fordi verdenssamfundet for første gang er blevet enigt om at benytte forsigtighedsprincippet og indføre regler, inden et fiskeri er gået i gang og inden en eventuel uoprettelig skade er sket på de marine ressourcer i området.

‘Jeg er meget glad for, at de fem arktiske kyststater og de fem andre lande lykkedes med at blive enige om en aftale. Forhandlingerne har været svære, men det er vores fælles interesse, at vi passer godt på fiskeriressourcerne i Arktis. Jeg er glad for, at aftalen tager højde for de arktiske kyststaters særlige interesser i vores naboområde, nemlig det centrale arktiske ocean. Jeg er specielt glad for, at aftalen anerkender oprindelige og lokale folk og deres viden om økosystemerne i Arktis’, udtaler Karl-Kristian Kruse, Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst.

I aftalen forpligter landene sig til ikke at fiske i området, indtil vi ved mere om fiskebestandene. Derfor indeholder aftalen også en opstart af et internationalt videnskabeligt samarbejde, der skal mødes regelmæssigt fremover. Aftalen anerkender arktiske oprindelige folks særlige viden om de marine økosystemer. Aftalen er ikke en fredning i al fremtid af den arktiske højsø; i stedet er den grundlæggende idé, at der ikke er åbnes for fiskeri før vi har tilstrækkelig viden og vi har sat de nødvendige regler for en bæredygtig tilgang i værk. 

Aftalen er juridisk bindende, og kommer derfor til at sætte et stærkt præg på den fremtidige udvikling i Arktis.

For Grønland er denne aftale et vigtigt signal om, at vi tager et særligt ansvar som kyststat for at sikre en forsigtig og bæredygtig tilgang til de sårbare arktiske havområder, der er ved at åbne op og at vi samtidig har sikret, at denne aftale også forpligter andre store fiskerinationer.

Aftalen skal underskrives af ministre fra de ti lande i løbet af 2018, og Grønland har inviteret til at have ceremonien i Grønland.

Forhandlingerne blev færdige i Washington, D.C, USA den 30. november 2017. Dette var den sjette forhandlingsrunde. Forhandlingerne er foregået på embedsmandsniveau. Grønland var forhandlingsleder for Kongeriget Danmarks delegation ved Departementet for Fiskeri og Fangst. Kongerigets delegation omfatter derudover også ICC Grønland, Grønlands Repræsentation i Washington DC, det danske Udenrigsministerium og det færøske Udenrigs- og Erhvervsministerium.

Læs Chairman’s Statement (den er på engelsk)

Kontaktperson: Birgitte Jacobsen, Departementet for Fiskeri og Fangst, +299 548901