QR Kode-seminar i Bruxelles styrker viden om lovligheden af sælfangst

Naalakkersuisoq Karl-Kristian Kruse, Great Greenland og KNAPK sæt-ter sælfangst på dagsordenen i EU med præsentation af ny QR-kode-initiativ for sælskindsprodukter i EU. QR-koden kan være en forud-sætning for øget salg af sælskind til gavn for grønlandske fangere

Karl-Kristian Kruse deltog i dag i et sæl-seminar i Danmarks Faste Repræ-sentation ved EU i Bruxelles. Seminaret havde til formål at præsentere og informere EU-beslutningstagere og relevante parter omkring et nyt QR-kode mærknings-initiativ for sælskindsprodukter i EU.

Seminaret var arrangeret af Grønlands Repræsentationen i Bruxelles, og inkluderede Karl-Kristian Kruse som hovedtaler, samt Danmarks ambassadør til EU Kim Jørgensen og Hovak Johnston fra Northwest Territories i Canada. Great Greenland præsenterede initiativet, og blev efterfulgt af taler fra bl.a. KNAPK, Grønlands Naturinstitut, NAMMCO, FurEurope og WWF, der særligt fremhævede, at Inuit sælfangst både er lovligt og bæredygtigt.

QR-kode initiativet støttes også af Canada, Nunavut og Northwest Territori-es, som derfor også deltog med repræsentanter til seminaret.

Karl-Kristian Kruse understregede, at Naalakkersuisut støtter QR-kode ini-tiativet. QR-kode initiativet kan blive et vigtigt værktøj til i bedre grad at kunne informere om lovligheden indenfor EU af køb og salg af sælprodukter, der stammer fra Inuit sælfangst. Uvidenheden har ofte vist sig som en barriere for, at eksport til EU og salg i EU forhindres. Gennem QR-kode initiativet skabes bedre mulighed for at fjerne barriererne baseret på uvidenhed. Med dette kan en vigtig forudsætning for, at salg af sælskind indenfor EU kan komme i gang komme på plads, og håbet er, at fangere i Grønland økonomisk kan komme til at stå stærkere ved øget salg.

Seminaret var velbesøgt af relevante EU-beslutningstagere, medlemslande og organisationer, og inkluderede blandt andet en udstilling af sælskinds-produkter fra Great Greenland, og bannere med fakta om Grønland og sæler.

Karl-Kristian Kruse udtalte følgende omkring seminaret:

”Seminaret var velbesøgt og de mange talere betød en mangesidet informati-ons-indsats omkring den bæredygtige sælfangst, hvilket der også var interesse for blandt EU-pressen. QR Koden betyder ikke i sig selv øget salg, men kan væ-re en forudsætning for det, og den forbedring af oplysningsforholdene støtter vi helhjertet fra Naalakkersuisut. Budskabet er gået igennem i de sidste 3 da-ges møder her i Bruxelles.”

Se billedserie

 

Kontakt: Amalie Jessen (AMALIE@nanoq.gl)