Stop for fiskeri efter krabber i forvaltningsområde Nuuk-Paamiut

Krabber 1 Naturinstitut

Det skal hermed meddeles, at fiskeriet efter krabber i Nuuk-Paamiut forvaltningsområde stopper fredag den 1. december kl. 23.59, hvor alle redskaber skal være taget op, da krabbekvoten på 1.200 tons er opfisket.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse hos: Lars Uldall-Jessen, Grønlands Fiskerilicens Kontrol, email: lauj@nanoq.gl